Με σκοπό την προβολή και την επανάχρηση του φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας που ανήκει στο υπουργείο Πολιτισμού προκήρυξε δημόσιο διαγωνισμό.

Το ενδιαφέρον και η δράση του υπουργείου έγκειται στο να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε το Μπούρτζι που είναι μεσαιωνικό οχυρωματικό έργο της Α΄ Βενετοκρατίας και σύμβολο της πόλης του Ναυπλίου να αποκατασταθεί με νέες χρήσεις και να μετατραπεί ξανά σε επισκέψιμο χώρο.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και Τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων και ερμαρίων σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη για τις ανάγκες του έργου Στερέωση – Αποκατάσταση – Ανάδειξη και επανάχρηση φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο που υλοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδος.

Το βασικό κριτήριο ανάθεσης του έργου είναι η πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά επί τη βάσει της τιμής. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 133.870,97 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει ορισθεί η 4η Φεβρουαρίου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μία ημέρα μετά.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας