Αγροτικής Πολιτικής

Οι προτεραιότητες και οι θέσεις της Ελλάδας και της Γαλλίας σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, για την περίοδο 2021-2027 συζητήθηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταξύ Ελληνών και Γάλλων αρμοδίων.

Πιο αναλυτικά, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, η Υφυπουργός, Ολυμπία Τελιγιορίδου, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης και επταμελής αντιπροσωπεία Γάλλων βουλευτών συζήτησαν υπό το πρίσμα των πρόσφατων δηλώσεων Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έφερε στο πολιτικό επίκεντρο την αγροτική πολιτική.

Στο πλαίσιο της αναζήτησης κοινών σημείων για μία «συμμαχία» μεταξύ των δύο χωρών εν μέσω των διαπραγματεύσεων γύρω από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Αραχωβίτης ανέπτυξε τις ήδη διαμορφωμένες ελληνικές θέσεις ως εξής:

 • Είναι απαραίτητο να διασφαλιστούν τα σημερινά επίπεδα χρηματοδότησης της ΚΑΠ τουλάχιστον, προκειμένου να ανταποκριθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στους στόχους και στις αυξημένες προκλήσεις
 • Οποιαδήποτε συζήτηση περί εξωτερικής σύγκλισης με κριτήριο την ενίσχυση ανά στρέμμα βρίσκεται σε λάθος βάση διότι δεν λαμβάνει υπόψη μια σειρά από οικονομικούς και αγρονομικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν την δομή της γεωργίας κάθε χώρας.
 • Η ΚΑΠ πρέπει να παραμείνει μια ισχυρή κοινή πολιτική, εξασφαλίζοντας μια δίκαιη εισοδηματική στήριξη στους Ευρωπαίους αγρότες, παρέχοντας ασφαλή, υψηλής ποιότητας και προσιτά για τους καταναλωτές τρόφιμα, αντιμετωπίζοντας συγχρόνως τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις.
 • Είναι σημαντικό οι ενισχυμένες προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις οι οποίες συνδυάζουν την πολλαπλή συμμόρφωση και το «πρασίνισμα», να μην αυξήσουν τη διοικητική επιβάρυνση, το κόστος και τη γραφειοκρατία για τους δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις αλλά να υπάρξουν σαφείς, απλοί κανόνες και δείκτες μέτρησης των στόχων.
 • Είναι ανάγκη να διατηρηθούν οι εξαιρέσεις των μικροκαλλιεργητών όπως ισχύει σήμερα, διαφορετικά η γραφειοκρατία, το διοικητικό βάρος και κόστος αυξάνονται περαιτέρω.
 • Ο καθορισμός ανώτατου ορίου των ενισχύσεων σε συνδυασμό με τη χρήση πόρων που λαμβάνονται ως προτεραιότητα από τη συμπληρωματική αναδιανεμητική ενίσχυση μπορεί να συμβάλει στον στόχο της στήριξης των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
 • Συμφωνήθηκε η καθιέρωση της αναδιανεμητικής ενίσχυσης για την ισόρροπη κατανομή της στήριξης στις μικρές και στις μεσαίου μεγέθους αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
 • Επίσης τόνισε την σημασία κοινής στάσης των δύο χωρών κατά την διαπραγμάτευση των διεθνών συμφωνιών για την αποτελεσματική και πλήρη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των προϊόντων μας.

Ποιες είναι οι θέσεις της Γαλλίας

Οι Γάλλοι βουλευτές παρουσίασαν τις γαλλικές θέσεις, τονίζοντας ότι ο κ. Μακρόν, έδωσε πρόσφατα το περίγραμμα του οράματός του για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας. Οι γαλλικές θέσεις συνοψίζονται στα εξής:

 • Η Γαλλία υποστηρίζει μια ισχυρή ΚΑΠ στην υπηρεσία μιας ισχυρής Ευρώπης. Για να παραμείνει η ΚΑΠ ισχυρή πολιτική της ΕΕ, η Γαλλία ζητάει ο προϋπολογισμός της να διατηρηθεί σε τρέχουσες τιμές στο επίπεδο του προϋπολογισμού της ΕΕ-27 για την περίοδο 2014-2020.
 • Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον και ποιότητα: Οι καταναλωτές αποδίδουν σημασία σε υψηλά επίπεδα ποιότητας και ανιχνευσιμότητας της ασφάλειας των τροφίμων, παράλληλα με τη βελτίωση της πληροφορίας και τη μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο παραγωγής των τροφίμων. Σε αυτό το πλαίσιο η Γαλλία τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης στην ΚAΠ σαφών στόχων όσον αφορά στις μεθόδους παραγωγής, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ευζωία των ζώων, ποσοτικοποιημένους όσο το δυνατόν περισσότερο. Όσον αφορά ειδικότερα στη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η Γαλλία τάσσεται υπέρ μιας εξέλιξης του ευρωπαϊκού πλαισίου που επιτρέπει τον καθορισμό κοινών ποσοτικοποιημένων στόχων προκειμένου να εξασφαλιστούν συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού.
 • Διαπραγμάτευση για μία ΚΑΠ που θα προστατεύει από τους κλιματικούς, υγειονομικούς και οικονομικούς κινδύνους.
 • Συνεργασία για μία ΚΑΠ που θα δίνει πραγματικά κίνητρα στους νέους και εξασφαλίζει την ανανέωση των γενεών, θα αναζωογονεί τις αγροτικές περιοχές και θα προστατεύει τις πιο ευάλωτες και απομακρυσμένες.
 • Βελτίωση των κανονισμών για μία ΚΑΠ που είναι απλούστερη και πιο εύκολη να καταλάβει κανείς για τους αγρότες και τους πολίτες.
 • Κοινή θέση ώστε μέσω των διεθνών συμφωνιών να διεκδικήσουμε το σεβασμό των αυστηρών ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε σχέση με την υγιεινή, την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις ώστε να μην εισάγονται προϊόντα τρίτων χωρών που δεν πληρούν αυτές τις απαιτήσεις και δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας