ΕΟΤ

Την ακύρωση της συμμετοχής του ΕΟΤ σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις το 2021 περιλαμβάνει νέα απόφαση του ΕΟΤ.

Η απόφαση προβλέπει τα εξής…

1. Την ακύρωση της συμμετοχής του ΕΟΤ στη Διεθνή Τουριστική έκθεση ΙΤΒ Κίνας 2021 στη Σαγκάη. Το κόστος της συμμετοχής του ΕΟΤ ύψους 139.600,00€ αποδεσμεύεται από τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Συμμετοχής σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις έτους 2021.

2. Την ακύρωση της συμμετοχής του ΕΟΤ στη Διεθνή Τουριστική έκθεση ΙΤΒ Asia στη Σιγκαπούρη. Το κόστος της συμμετοχής του ΕΟΤ ύψους 119.600,00€ αποδεσμεύεται από τον Προϋπολογισμό του προγράμματος Συμμετοχής σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις έτους 2021.

3. Την ακύρωση της συμμετοχής του ΕΟΤ στη Διεθνή Τουριστική έκθεση INTERNATIONAL TOURISM AND TRAVEL SHOW 2021 (Καναδάς, 5 – 7 Νοεμβρίου 2021). Το κόστος της συμμετοχής του ΕΟΤ ύψους 87.239,50€ αποδεσμεύεται από τον Προϋπολογισμό του Προγράμματος Συμμετοχής σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις έτους 2021. Βάσει αυτού, η Απόφαση με αρ. πρωτ. 4824/3-6-2021 περί έγκρισης των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών κ.λπ. καθίσταται άκυρη.

4. Την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος Συμμετοχής του ΕΟΤ σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις έτους 2021, ύψους 4.787.054,50 € ο οποίος σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του διατακτικού της παρούσας, διαμορφώνεται στα 4.440.615,00 €.

5. Την ανάκληση μέρους της υπ’ αρ. πρωτ. 1124/02.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΔΚ8469ΗΙΖΠΕ0) (ΑΔΑΜ: 21REQ008081468), α/α 178, επαναδέσμευσης πίστωσης του προϋπολογισμού συμμετοχής του ΕΟΤ σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις έτους 2021, συνολικού ύψους 346.439,50 € που αντιστοιχεί στον συνολικό προϋπολογισμό των υπό στοιχ. 1, 2 και 3 εκθέσεων.

6. Την επιστροφή του ανωτέρω ποσού στον ΚΑΕ 9491.15 “2012ΣΕ01100000 Διαφήμιση προβολή τουριστικών προγραμμάτων” του ΠΔΕ του ΕΟΤ έτους 2021.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας