Αλιβέρι

Στο Αλιβέρι Εύβοιας ιδρύθηκε Λιμεναρχείο και στην Αρκίτσα Φθιώτιδος Λιμενικό Τμήμα έπειτα από έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Πιο αναλυτικά, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με επίγνωση τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, με γνώμονα την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και αποσκοπώντας στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, λαμβανομένης υπόψη και της επέκτασης των αρμοδιοτήτων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον αιγιαλό και την παραλία σύμφωνα με το Νόμο, προβαίνει στις δέουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και ενέργειες για την μετάταξη του Δ΄ Λιμενικού Τμήματος Αλιβερίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας σε Λιμεναρχείο, καθώς και στην επανίδρυση Λιμενικού Τμήματος στην Αρκίτσα. Σημειώνεται ότι το Υπολιμεναρχείο Αλιβερίου είχε μεταταχθεί σε Δ΄ Λιμενικό Τμήμα του Κ.Λ. Χαλκίδας με Προεδρικό Διάταγμα το 2014 ενώ το Λιμενικό Τμήμα στην Αρκίτσα είχε καταργηθεί επίσης με το ίδιο Διάταγμα, επίσης το 2014.

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης, δήλωσε:

«Οι λόγοι που μας οδήγησαν στην απόφαση μετάταξης του Δ΄ Λ/Τ Αλιβερίου σε Λιμεναρχείο και της επανίδρυσης της Λιμενικής Αρχής στην Αρκίτσα, συνοψίζονται στα κάτωθι:

  • Η τοπική αρμοδιότητα – δικαιοδοσία της Λιμενικής Αρχής στο Αλιβέρι εκτείνεται σε συνολικό μήκος ακτογραμμής εξήντα τριών (63 Km) χιλιομέτρων και περιλαμβάνει ικανό θαλάσσιο χώρο ευθύνης εντός του Νότιου Ευβοϊκού Κόλπου. Εντός του χώρου ευθύνης υφίστανται και λειτουργούν δύο (02) Βιομηχανικές Παράκτιες εγκαταστάσεις [ΔΕΗ-ΑΓΕΤ (με τις ανάλογες Λιμενικές Υποδομές)] και οι Λιμένες: Αλιβερίου (θέση Κάραβος) και Αλμυροπόταμου με τις καθορισθείσες Χερσαίες Ζώνες αυτών. Στα ανωτέρω λιμάνια δραστηριοποιούνται κατά μέσο όρο περί τα 160 σκάφη στα οποία συμπεριλαμβάνονται 03 λάντζες, 1 Ρ/Κ, 01 σκάφος τοπικών δρομολογίων και περίπου 50 Α/Κ, καθώς και δεκαοκτώ (18) μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Σημειώνεται ότι συνολικά εγγεγραμμένα στα Λεμβολόγια – Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ) του Δ΄ Λ/Τ Αλιβερίου είναι χίλια πεντακόσια σαράντα τρία (1.543) σκάφη, ενώ ο Λιμένας Αλιβερίου είναι καθορισμένος Λιμένας εκφόρτωσης αλιευμάτων και ως εκ τούτου απαιτείται να διενεργούνται συνεχείς έλεγχοι – επιθεωρήσεις τόσο στα Α/Κ σκάφη που δραστηριοποιούνται στην δικαιοδοσία της Λιμενικής Αρχής, αλλά και στα σκάφη που καταπλέουν για το λόγο αυτό.
  • Στους λιμένες και στις εγκαταστάσεις της δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής στο Αλιβέρι Ευβοίας καταπλέουν προς διενέργεια εμπορικών πράξεων (φόρτωση – εκφόρτωση) κατά μέσο όρο περί τα 180 Φ/Γ πλοία, εκ των οποίων εκφορτώνονται περί τους 1.500.000 ΜΤ χύδην φορτίου, και φορτώνονται περί του 700.000 ΜΤ ομοίως χύδην φορτίου.
  • Στον λιμένα Αρκίτσας λειτουργεί η πορθμειακή γραμμή Αιδηψού-Αρκίτσας όπου δραστηριοποιούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους πέντε (05) Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Σύμφωνα με τα τηρούμενα στατιστικά στοιχεία, το έτος 2018 πραγματοποιήθηκαν 3.229 καταπόπλοι και διακινήθηκαν 364.045 επιβάτες και 111.415 οχήματα.
  • Πλησίον του λιμένα Αρκίτσας βρίσκεται το αλιευτικό καταφύγιο Αρκίτσας, στο οποίο σήμερα βρίσκονται ελλιμενισμένα πενήντα πέντε (55) ερασιτεχνικά και επαγγελματικά σκάφη και το οποίο αποτελεί καθορισμένο λιμένα εκφόρτωσης για επαγγελματικά σκάφη μέσης αλιείας. Σημειωτέον ότι και στα δύο αλιευτικά καταφύγια που ευρίσκονται στην περιοχή, δηλαδή της Αρκίτσας και των Λιβανατών, δραστηριοποιούνται συνολικά περί τα εκατό (100) αλιευτικά σκάφη, ενώ στην Λιμενική Αρχή Αρκίτσας, που καταργήθηκε το 2014, ετηρούντο λεμβολόγια και βιβλία μικρών σκαφών, στα οποία ήταν εγγεγραμμένα 1.094 σκάφη».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας