Αναδιάρθρωση δανεισμού για την Ελληνικά Γαλακτοκομεία

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία σχεδιάζουν νέο επενδυτικό πλάνο πενταετούς διάρκειας και αναδιάρθρωση δανεισμού.

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία των εμπορικών σημάτων Όλυμπος, Τυράς και Ροδόπη, παρουσιάζει αντίστροφη εικόνα στην αναλογία μακροπρόθεσμων προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε σχέση με αυτή του 2016, δεδομένου ότι το ομολογιακό δάνειο της μητρικής εταιρείας έχει καταστεί βραχυπρόθεσμο.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο τέλος Μαΐου, η εταιρεία έδωσε τα χέρια με την Alpha Bank, ερχόμενη σε συμφωνία για όρους σύναψης νέου ομολογιακού δανείου μακροχρόνιας αποπληρωμής, με το οποίο θα καταστεί μακροπρόθεσμο σημαντικό μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της (περίπου € 95 εκατ.) και θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό πλάνο της επόμενης πενταετίας.

Την ίδια στιγμή, σημείωσε μεγάλη αύξηση κερδών, ενώ και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ξεπέρασε στην τελευταία χρήση τα 300.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τα δημοσιευμένα αποτελέσματα.  

Αξίζει α αναφέρουμε ότι τον Ιούνιο, η επιχείρηση αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξησητου μετοχικού κεφαλαίου της με έκδοση προνομιούχων μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί κατά 3,3εκ. ευρώ, με έκδοση 4.509.720 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών.

Βασικοί Στρατηγικοί Στόχοι

  • Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε Ιταλία και Γερμανία.
  • Μείωση κόστους με αναδιοργάνωση παραγωγικών διαδικασιών, λειτουργικών τομέων και δικτύων διανομής.
  • Αναδιάρθρωση δανεισμού και χρηματοδότηση επιχειρησιακού πλάνου 2018-2022.
  • Κεφαλαιακή ενίσχυση με προγραμματισμένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας