Κύπρου

Το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου προκήρυξε διαγωνισμό για τον σχεδιασμό του λογότυπου και σλόγκαν της τουριστικής Κύπρου.  Ο διαγωνισμός διεξάγεται σύμφωνα με των περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο του 2016 (Ν.73(Ι)/2016) και τους σχετικούς Κανονισμούς (ΚΔΠ 201/2007 και ΚΔΠ 138/2016) του κυπριακού κράτους.

Η πρόταση που θα επιλεγεί θα είναι το βασικό συστατικό στη νέα εικόνα όπου αναμένεται να προωθήσει, με μοναδικό και δημιουργικό τρόπο το brand της τουριστικής Κύπρου και να τη διαφοροποιεί από άλλους προορισμούς. Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός στο κοινό σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και σε ομάδες προσώπων. Η όλη διαδικασία είναι αρκετά απλή.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται κατά την περίοδο 03-04/06/2020 από τις 9:00-14:00.   Ο τόπος υποβολής των προτάσεων θα είναι το κιβώτιο προσφορών το οποίο είναι τοποθετημένο στην είσοδο των γραφείων του Υφυπουργείου Τουρισμού στο κτίριο που βρίσκεται στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία

Οι τρεις πρώτες που θα διακριθούν θα βραβευθούν και τα βραβεία θα  συνοδεύονται από χρηματικά ποσά το οποία έχουν ως εξής:

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: € 7000

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: € 2000

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ: € 1000

Τα έγγραφα του διαγωνισμού και οι σχετικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy). Η προκήρυξη και τα έγγραφα  μπορούν επίσης να ληφθούν ηλεκτρονικά, χωρίς χρέωση, στο σύνδεσμο: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=4178315

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας