ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Ταχύτατη ανάκαμψη με αυξημένη παραμονή

Σύμφωνα με στοιχεία από την Επιτροπή Τουρισμού του ΟΟΣΑ (OECD Tourism Committee), το 2019 οι Γάλλοι πραγματοποίησαν περίπου 216,6 εκατ. ταξίδια (–1,6% σε σύγκριση με το 2018). Από αυτά, τα 186,2 εκατ. (85,9% του συνόλου) ήταν εγχώρια (–1,8% σε σύγκριση με το 2018). Τα διεθνή ταξίδια το 2019 ανήλθαν σε 30,4 εκατ. (14,1% του συνόλου, –0,3% σε σχέση με το 2018). Οι κύριοι προορισμοί για το 2018 (δεν υπάρχουν πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία) ήταν η Ισπανία (14,8%), η Ιταλία (10,8%), το Ηνωμένο Βασίλειο (5,9%) και η Πορτογαλία (5,3%).

Ο εισερχόμενος τουρισμός από τη Γαλλία την περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά 17,4% (από 1,3 εκατ. το 2016 σε 1,5 εκατ. το 2019). Την περίοδο 2019-2020, οι αφίξεις από τη Γαλλία παρουσίασαν μείωση κατά 69,6% (469 χιλιάδες). Το μερίδιο αγοράς της γαλλικής αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό το 2020 ήταν 6,4%, όταν το 2016 ήταν 5,3% και το 2019, 4,9%. Οι αφίξεις από τη Γαλλία εμφανίζουν έντονη εποχικότητα, με το 74,8% των αφίξεων για το 2020 να καταγράφεται στο Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για το Q1 και Q4 ήταν 7,2% και 18,2%. Οι δημοφιλέστεροι προορισμοί των τουριστών από τη Γαλλία στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ΤτΕ, το 2020 ήταν το νότιο Αιγαίο, η Κρήτη και η Αττική. Σε ό,τι αφορά τις διανυκτερεύσεις, την περίοδο 2016-2019 σημειώθηκε αύξηση κατά 11,9% (από 11,6 εκατ. το 2016 σε 12,9 εκατ. το 2019), ενώ την περίοδο 2019-2020 μείωση κατά 64,6% (4,6 εκατ.). Το μερίδιο της γαλλικής αγοράς σε όρους διανυκτερεύσεων για το 2020 ανήλθε στο 7,2%, όταν το 2016 ήταν 6,1% και το 2019, 5,6%. Η πλειονότητα των διανυκτερεύσεων (79,5%) καταγράφεται στο Q3 ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 3,5% και 17,0%.

Οι εισπράξεις από τη Γαλλία την περίοδο 2016-2019 εμφάνισαν αύξηση κατά 22,6% (από 889 εκατ. € το 2016 σε € 1,1 δισ. το 2019), ενώ αντίθετα την περίοδο 2019-2020 κατέγραψαν μείωση κατά 66,3% (367 εκατ. €). Το μερίδιο της γαλλικής αγοράς το 2020 σε όρους εισπράξεων ανήλθε στο 8,5%, όταν το 2016 ήταν 7,0% και το 2019, 6,2%. Η πλειονότητα των εισπράξεων παρουσιάζεται στο Q3 (81,2%), με τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 να είναι 4,1% και 14,7%. Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) την περίοδο 2016-2019 σημείωσε αύξηση κατά 4,4% (από 676,7€ το 2016 σε 706,8€ το 2019), ενώ την περίοδο 2019-2020 είχε αύξηση 10,9% (στα 783,8€). Η ΜΚΔ των τουριστών από τη Γαλλία, το 2020, ήταν 34,1% υψηλότερη από αυτή του συνόλου της χώρας (783,8€ έναντι 584,4€).

Η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση την περίοδο 2016-2019 κατέγραψε αύξηση κατά 9,6% (από 76,8€ το 2016 σε 84,2€ το 2019). Αντίθετα, την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΔ σημείωσε μείωση κατά 4,7% (80,2€). Επίσης, η ΜΔΔ των τουριστών από τη Γαλλία το 2020 ήταν υψηλότερη κατά 19,2% σε σύγκριση με εκείνη που καταγράφεται στο σύνολο της χώρας (80,2€ έναντι 67,3€).

Η Μέση Διάρκεια Παραμονής την περίοδο 2016-2019 κατέγραψε μείωση κατά 4,7% (από 8,8 διανυκτερεύσεις το 2016 σε 8,4 διανυκτερεύσεις το 2019), ενώ αντίθετα την περίοδο 2019-2020 η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση κατά 16,4% (9,8 διανυκτερεύσεις). Η ΜΔΠ των τουριστών από την Γαλλία το 2020 ήταν υψηλότερη κατά 12,5% αυτής του συνόλου της χώρας (9,8 διανυκτερεύσεις έναντι 8,7 διανυκτερεύσεων).

Συμπερασματικά, την περίοδο 2019-2020 η αύξηση της ΜΚΔ των τουριστών από τη Γαλλία οφείλεται στην αύξηση της Μέση Διάρκειας Παραμονής, αφού η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση υπέστη μείωση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας