εισφορά

Το τι αλλάζει στην εργοδοτική εισφορά για μισθωτούς έως 25 ετών αναφέρει με σχετικό του δελτίο ο ΣΕΤΕ.

Πιο αναλυτικά, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 681 Β’ 28-02-19 η ΚΥΑ σχετικά με την «Υλοποίηση προγράμματος για την καταβολή μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών».

Όπως  αναφέρει ο ΣΕΤΕ, σύμφωνα με αυτή μεταξύ άλλων προβλέπεται:

«Από την 01.01.2019 η προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς ηλικίας ως 25 ετών, αμειβόμενους με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, μειωμένη κατά 6,66% επί των αποδοχών, ανεξαρτήτως του ύψους των αποδοχών.

Στη ρύθμιση εντάσσονται επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Η μειωμένη εργοδοτική εισφορά καταβάλλεται από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας μέχρι και τον μήνα που συμπληρώνεται το 25° έτος της ηλικίας του ασφαλισμένου.

Αν ο εργοδότης καταβάλει πλήρη ασφαλιστική εισφορά για μισθωτό που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, μπορεί να αιτηθεί τον συμψηφισμό ή την επιστροφή του επιδοτούμενου μέρους της ασφαλιστικής εισφοράς, είτε από την ημερομηνία ανάληψης της μισθωτής εργασίας, είτε από την 01.01.2019 αν η πρόσληψη προηγείται της έναρξης του προγράμματος».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας