Εταιρική Κοινωνική ευθύνη. Η προσπάθεια των ιδιοκτητών εστιατορίων για μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό, με νέες υπηρεσίες-προϊόντα και περισσότερες επιλογές, δημιουργεί την ανάγκη λήψης νέων στρατηγικών αποφάσεων. Μπορεί η ένταξη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να αποτελέσει το «κλειδί» στην αφοσίωση των επισκεπτών (loyalty) στο εστιατόριό σας;

Του Κωνσταντίνου Νάσιου

Το «κλειδί» της αφοσίωσης των επισκεπτών

Οι εκάστοτε στρατηγικές marketing κάθε εστιατορίου προσβλέπουν στην εδραίωση της αφοσίωσης των πελατών-επισκεπτών (loyalty). Μια στρατηγική βελτίωσης απέναντι στον ανταγωνισμό που θα μπορούσε να δημιουργήσει το ζητούμενο πλεονέκτημα, είναι η ένταξη πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Με λίγα λόγια, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να αναφερθεί ως οι πρακτικές που ακολουθεί μια επιχείρηση απέναντι στο περιβάλλον και στην κοινωνία/πόλη στην οποία δραστηριοποιείται. Οι επισκέπτες του επισιτιστικού κλάδου ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας του επισιτισμού-τουρισμού, δημιουργώντας έτσι σε κάθε επαγγελματία την πρόκληση της διατήρησης του συνειδητά υπεύθυνου κοινού σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

“Το βραβείο «Βιώσιμης Γαστρονομίας» εμφανίστηκε για πρώτη φορά μόλις έναν χρόνο πριν, στη βράβευση Michelin της Γαλλίας για το 2020.”

Βιώσιμες διακρίσεις με υπογραφή Michelin

Ο διεθνής γαστρονομικός οδηγός, στο πλαίσιο ανανέωσης και προσαρμογής στα νέα γαστρονομικά δεδομένα, παρουσίασε πρόσφατα ένα νέο βραβείο που αφορά τη βιώσιμη πρακτική που ακολουθείται από τα εστιατόρια. Το βραβείο «Βιώσιμης Γαστρονομίας» εμφανίστηκε για πρώτη φορά μόλις έναν χρόνο πριν, στη βράβευση Michelin της Γαλλίας για το 2020. Δείχνοντας έτσι, όχι μόνο τον δρόμο προς την αναγνώριση και την επιβράβευση εστιατορίων με πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, αλλά και το ίδιο το μέλλον των εστιατορίων, σύμφωνα με τα παγκόσμια δεδομένα.

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί, όμως, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε μια επιχείρηση εστίασης με απλούς αλλά αποτελεσματικούς τρόπους;

1. Γνωρίστε τον ανταγωνισμό.

Όπως σε κάθε κλάδο έτσι και στον επισιτιστικό, ο ιδιοκτήτης, ο ξενοδόχος (μιας και κάθε ξενοδοχείο δίνει μεγάλο βάρος στο τμήμα του food and beverage) και ο general manager πρέπει να γνωρίζουν όχι πού βρίσκονται οι ίδιοι αλλά ακόμα περισσότερο οι ίδιοι οι ανταγωνιστές του, έτσι ώστε να εφαρμόσουν τις κατάλληλες πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την προσέλκυση και τη δημιουργία πιστότητας (loyalty) στον εν δυνάμει επισκέπτη.

2. Γνωρίστε το ISO 26000 και ISO 14001.

Το ISO 26000 αποτελεί οδηγό εφαρμογής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που καλύπτει όλους τους άξονες των αρχών της βιωσιμότητας και της διακυβέρνησης, της ηθικής, του περιβάλλοντος καθώς και της διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία. Παρέχει το πλαίσιο εκείνο για την υποστήριξη των επιχειρήσεων στο πώς να εφαρμόσουν τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με σχετικές δράσεις. Οι επισκέπτες τείνουν να αναζητούν εστιατόρια που όχι μόνο αναφέρονται σε ανάλογες δράσεις αλλά και που έχουν και τις ανάλογες βεβαιώσεις ορθής εφαρμογής των παραπάνω προτύπων. Το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος κατά ISO 14001 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που βοηθάει τις διάφορες δραστηριότητές του οργανισμού να είναι πιο ανταγωνιστικές, καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές. Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος κατά ISO 14001 από έναν οργανισμό αποσκοπεί μεταξύ άλλων:

  • Στον εντοπισμό των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων και την παρακολούθηση συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.
  • Στη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού, μέσω της ελαχιστοποίησης κατανάλωσης φυσικών πόρων.
  • Στη συνεχή βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του οργανισμού.
  • Στη προώθηση μιας καλύτερης εικόνας της επιχείρησης στην αγορά, βελτιώνοντας την ανταγωνιστική της θέση και την αξιοπιστία της.

3. Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας.

Η εκπαίδευση και η ενημέρωση του προσωπικού επάνω στις πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζει το ξενοδοχείο, είναι ζωτικής σημασίας. Τα οφέλη είναι πολλαπλά καθώς όχι μόνο μπορεί να δημιουργήσει οφέλη λειτουργικού κόστους αλλά ενδυναμώνει την ομάδα, δημιουργώντας κοινούς ποιοτικούς στόχους. Το προσωπικό τείνει να έχει μεγαλύτερη προτίμηση για εργασία σε εστιατόρια που εφαρμόζουν πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη είναι η διάδραση του καταρτισμένου προσωπικού με τον εκάστοτε επισκέπτη, μια και το προσωπικό αποτελεί έναν από τους σημαντικούς λόγους για την επαναεπισκεψιμότητα σε ένα εστιατόριο. Πολλές εταιρίες εστίασης στην Αμερική έχουν δημιουργήσει online εκπαίδευση για το ίδιο τους το προσωπικό πάνω στις πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και βιωσιμότητας.

“Οι επισκέπτες έχουν την τάση να επιβραβεύουν διαδικτυακά τα εστιατόρια με υπεύθυνες πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης”

4. Επιλέξτε συνεργάτες που εφαρμόζουν Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Για τον επισκέπτη αλλά και για την επιτυχημένη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του εστιατορίου σας δεν έχουν μόνο σημασία οι δράσεις αλλά εξίσου οι συνεργάτες και οι προμηθευτές. Το μέλλον της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αναδύεται μέσα από τις συμπράξεις και τις συνεργασίες. Επιλέξτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες από προμηθευτές με την ίδια φιλοσοφία πρακτικών, όπως η μείωση χρήσης πλαστικού, η χρήση βιοδιασπώμενων αναλώσιμων και προϊόντων που έρχονται από φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές όπως καθαριστικά και πρώτες ύλες.

5. Διαδώστε τις πρακτικές σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Τα κοινωνικά Μέσα αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο του marketing σε ένα εστιατόριο. Δημιουργούν θετική επίδραση στην αύξηση της αφοσίωσης του επισκέπτη, καθώς η ενεργή συμμετοχή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του. Οι επισκέπτες έχουν την τάση να επιβραβεύουν διαδικτυακά τα εστιατόρια με υπεύθυνες πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς γίνεται αντιληπτό ότι το εστιατόριο της επιλογής τους δεν ενεργεί μόνο με γνώμονα το κέρδος αλλά και με γνώμονα το δίκαιο και το σωστό. Μέσω της επιβράβευσης μοιράζονται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης την εμπειρία με άλλους χρήστες (electronic word of mouth) και παράλληλα δημιουργούν θετική προώθηση του εστιατορίου σας που επιφέρει όχι μόνο loyalty αλλά δημιουργεί και εν δυνάμει νέους επισκέπτες.

Ακολουθώντας τα παραπάνω, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην επαναλαμβανόμενη προσέλκυση των κατοίκων της πόλης σας, ειδικά όταν είναι σωστά σχεδιασμένη και έχει θέσει βάσεις και προτεραιότητες. Οι ιδιοκτήτες εστιατορίων (οι ξενοδόχοι και οι general manager) έχουν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο προς όφελος τόσο της επιχείρησης όσο και της τοπικής κοινωνίας. Από την άλλη μεριά, με τη σωστή προώθηση και επικοινωνία αυτών των πρακτικών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δημιουργείται μία διάδραση του εστιατορίου με τον επισκέπτη, η οποία επιφέρει ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα στο loyalty προς την ίδια την εταιρεία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας