ευαλλοίωτα προιόντα

Τροπολογία για τα νέα –νομικά- δεδομένα που αφορούν τον νόμο για τα νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα κατέθεσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Η τροπολογία ορίζει ότι αναπτύσσεται και λειτουργεί στο ΥΠΑΑΤ ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και καταργείται η υποχρέωση αποστολής στοιχείων που έχουν περιέλθει στην αρμόδια αρχή προς τις τράπεζες, για διενέργεια ελέγχου καταβολής του τμήματος σε τραπεζικό λογαριασμό ή εξόφλησης επιταγής.

Επίσης παρέχεται στην αρμόδια υπηρεσία η δυνατότητα να αιτείται την άρση του τραπεζικού απορρήτου, σε περίπτωση αμφισβήτησης των συναλλαγών που αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα ή στα πλαίσια των ελέγχων για την τήρηση των υπό ψήφιση διατάξεων.  Τέλος αναπροσαρμόζονται τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεων των εμπόρων αγροτικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, μειώνεται από 30% σε 15% της αξίας του τιμολογίου, το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται στον έμπορο που δεν έχει εξοφλήσει το τιμολόγιο παραγωγού αγροτικών προϊόντων εντός 60 ημερών με το ανωτέρω πρόστιμο να προσαυξάνεται σε 30% αν ο έμπορος υποπέσει στην παράβαση για δεύτερη φορά και σε 50%, για τρίτη και για κάθε επιπλέον φορά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με όσα αναφέρει η Αιτιολογική Έκθεση, η τροπολογία ορίζει ότι η αρμόδια αρχή έχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών, που αφορούν τους εμπόρους νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων.

Προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη και λειτουργία ψηφιακής υπηρεσίας διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, η οποία αποτελεί ψηφιακή εφαρμογή, ενώ ορίζεται επίσης ότι ο παραγωγός αναρτά στην ανωτέρω ψηφιακή υπηρεσία στοιχεία (όχι αντίγραφα) των τιμολογίων που έχει εκδώσει και αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, καθώς και στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής.

Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς παραγωγών και εμπόρων σχετικά με υπό αμφισβήτηση στοιχεία που έχει αναρτήσει ο παραγωγός, ενώ ενημερώνεται η αρμόδια αρχή από τον παραγωγό σε περίπτωση μη εξόφλησης καταχωρισμένων τιμολογίων.

Τέλος, με την τροπολογία του ΥΠΑΑΤ τροποποιείται η προβλεπόμενη κύρωση της διαγραφής από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών, από εκείνη της επιβολής διοικητικού προστίμου, το οποίο αυξάνεται προοδευτικά σε περίπτωση υποτροπής του εμπόρου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας