ΙΝΣΕΤΕ

Σε συνολικά 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ, μέγεθος αυξημένο κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ή αλλιώς κατά 11,3% εν συγκρίσει με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα ανήλθαν τα έσοδα από τις αερομεταφορές, τις θαλάσσιες μεταφορές και την κρουαζιέρα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που διενήργησε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), με τίτλο «Η συμβολή του Τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2018», επισημαίνεται πως ο τουρισμός το 2018 συνέβαλε από 25,7% (47,4 δισεκατομμύρια ευρώ) έως 30,9% (57,1 δισεκατομμύρια ευρώ) στη δημιουργία του ΑΕΠ. 

Άκρως εντυπωσιακό είναι και το εύρημα πως ουσιαστικά για κάθε 1 ευρώ τουριστικού εσόδου, το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται κατά 2,2 έως 2,65 ευρώ. Δείγμα που αποδεικνύει ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν τομέα με ιδιαίτερα μεγάλη διάχυση ωφελειών στην εθνική μας οικονομία.

Μονόδρομος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης – Πυλώνας απασχόλησης!

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι, η οικονομία 3 νησιωτικών Περιφερειών, εξαρτάται σε εξαιρετικά σημαντικό βαθμό από τον τουρισμό. Κι αυτό, καθώς η συνεισφορά του τομέα στο Περιφερειακό ΑΕΠ ανέρχεται σε 47,2% στην Κρήτη, σε 71,2% στα Ιόνια Νησιά και σε 97,1% στο Νότιο Αιγαίο. Οι εν λόγω Περιφέρειες έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα, τεκμηριώνοντας την άποψη ότι ο τουρισμός οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων των προορισμών.

Την ίδια στιγμή, ο τουριστικός κλάδος μόνο μέσω της εργασίας στα καταλύματα και στην εστίαση (411.000 εργαζόμενοι), συνέβαλλε στο 16,7% της απασχόλησης και συνολικά (άμεσα και έμμεσα) μεταξύ 36,7% και 44,2%, ενώ αποτέλεσε βασικό μοχλό μείωσης της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών. Επιπροσθέτως, είχε σημαντική επενδυτική δραστηριότητα που υπολογίζεται στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε εγχώρια προστιθέμενη αξία!

Όπως υπογραμμίζεται στην μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, ο τουρισμός -συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας- κατάφερε να καλύψει το 81% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Με ποιον τρόπο; Μέσω των ταξιδιωτικών εισπράξεων και των αντίστοιχων από τις αεροπορικές και τις θαλάσσιες μεταφορές. Μάλιστα, οι εν λόγω εισπράξεις ισούνται με το 73% των εισπράξεων από τις εξαγωγές του συνόλου των υπολοίπων προϊόντων που εξάγει η χώρα, εξαιρουμένων των εισπράξεων από την εξαγωγή πλοίων και καυσίμων.

O εισερχόμενος τουρισμός παρουσίασε δυναμική και το 2018 με βελτίωση όλων των δεικτών, εκτός από τη Μέση Διάρκεια Παραμονής που ακολουθεί την παγκόσμια τάση μείωσης. Η εποχικότητα του εισερχόμενου τουρισμού παρέμεινε υψηλή, με το 68,4% των αφίξεων και το 72,5% των εσόδων να καταγράφεται την περίοδο αιχμής μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας