Η εξέλιξη τουριστικών μεγεθών και δεικτών εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα ανά εξεταζόμενη αγορά, για την περίοδο  2016 – 2018 , είναι το αντικείμενο της νέας μελέτης του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Στη μελέτη παρατίθενται τα βασικά δεδομένα του εισερχόμενου τουρισμού για 26 επιμέρους χώρες, καθώς και για ομάδες χωρών όπως, τις χώρες της ζώνης του Ευρώ, τις χώρες της Ε.Ε. εκτός της ζώνης του Ευρώ και τις Λοιπές Χώρες. Αναλύονται δεδομένα με στόχο την αποτύπωση ευκρινέστερης εικόνας ως προς τις αφίξεις, τις διανυκτερεύσεις και τις ταξιδιωτικές εισπράξεις καθώς και την εξέλιξη των βασικών δεικτών (Μέση κατά Κεφαλήν Δαπάνη, Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση, Μέση Διάρκεια Παραμονής) των επιμέρους εξεταζόμενων αγορών.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης, σημαντικές διψήφιες αυξήσεις καταγράφονται, μεταξύ 2016 και 2018, στα βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού (αφίξεις +21%, διανυκτερεύσεις +19%, έσοδα +23%), ενώ οι βασικοί δείκτες παρουσιάζουν μικτή εικόνα με αύξηση της Μέσης Ημερήσιας Δαπάνης κατά 3% και της Μέσης κατά Κεφαλή Δαπάνης κατά 1%, ενώ πτώση 2% παρουσίασε η Μέση Διάρκεια Παραμονής.

H καταγραφή γίνεται για τις 26 μεγαλύτερες αγορές – βάσει ταξιδιωτικών εισπράξεων – του εισερχόμενου τουρισμού (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Ελβετία, Βέλγιο, Καναδάς, Αυστρία, Αυστραλία, Κύπρος, Ρωσία, Σερβία, Βουλγαρία, Τουρκία, Σουηδία, Αλβανία, Δανία, Νορβηγία, Βόρεια Μακεδονία, Τσεχία, Ισπανία, Φινλανδία) που αντιπροσωπεύουν το 92% του συνόλου των εισπράξεων του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα για το 2018.

Η κατάταξη των περισσότερων χωρών ως προς τις αφίξεις, τις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα, είναι παρεμφερής. Εξαίρεση αποτελούν οι Βαλκανικές αγορές που είναι πολύ υψηλότερα στην κατάταξη στις αφίξεις και χαμηλότερα στις διανυκτερεύσεις και τα έσοδα, και οι μακρινές αγορές (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία) για τις οποίες ισχύει ακριβώς το αντίθετο.

Γενικά, η υψηλή Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη φαίνεται ότι σχετίζεται πολύ περισσότερο με τη Μέση Διάρκεια Παραμονής, παρά με τη Μέση Ημερήσια Δαπάνη.

Τους υψηλότερους δείκτες Μέσης κατά Κεφαλή Δαπάνης, Μέσης Ημερήσιας Δαπάνης και Μέσης Διάρκειας Παραμονής, έχουν οι μακρινές αγορές (Αυστραλία, Καναδάς και ΗΠΑ). Ακολουθούν η Ελβετία και η Αυστρία, ενώ υψηλή Μέση Ημερήσια Δαπάνη έχει και η Τουρκία, που όμως χαρακτηρίζεται από χαμηλή Μέση Διάρκεια Παραμονής.

Επίσης, καταγράφεται σημαντική διασπορά αγορών με εξαίρεση τη Γερμανία και τη Βρετανία, από τις οποίες προήλθαν το 2018 περίπου το 19% και το 12% των εσόδων αντίστοιχα. Όλες οι άλλες αγορές έχουν μονοψήφια μερίδια έως 7%.

Αναλυτικά, για την περίοδο 2016-2018:

  • Αφίξεις: αύξηση κατά 21,5% (από 24,8 εκατ. το 2016 σε 30,1 εκατ. το 2018)
  • Διανυκτερεύσεις: αύξηση κατά 19,2% (από 190,4 εκατ. το 2016 σε 227,0 εκατ. το 2018)
  • Έσοδα: αύξηση κατά 22,8% (από 12,7 δισ. ευρώ το 2016 σε 15,7 δισ. ευρώ το 2018)
  • Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη: αύξηση κατά 1,1% (από 514,1 ευρώ το 2016 σε 519,6 ευρώ το 2018)
  • Μέση Ημερήσια Δαπάνη: αύξηση κατά 3,0% (από 67,0 ευρώ το 2016 σε 69,0 ευρώ το 2018)
  • Μέση Διάρκεια Παραμονής: μείωση κατά 1,8% (7,7 ημέρες το 2016 σε 7,5 ημέρες το 2018)

Η μελέτη υλοποιήθηκε από το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης: «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας