Ιόνια Νησιά

Εννέα νέες επενδύσεις στα Ιόνια Νησιά αναμένεται να υλοποιηθούν άμεσα στο πλαίσιο του (νέου) Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος.

Η συνολική οικονομική ενίσχυση των δέκα επενδυτικών σχεδίων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ανέρχεται σε 6.049.839,86 €, εκ των οποίων το ποσό των 4.458.507,46 € θα χορηγηθεί με τη μορφή επιχορήγησης και το ποσό των 1.591.332,40 € με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Συγκεκριμένα στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» εντάχθηκαν επτά επενδυτικά σχέδια συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 12.762.763,50 € και συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού 12.514.484,40 €, με ποσό συνολικής ενίσχυσης 4.221.171,10 € (επιχορήγηση: 2.629.838,70 € & φορολογική απαλλαγή: 1.591.332,40 €)

Ακόμα, στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» εντάχθηκαν τρία επενδυτικά σχέδια συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 4.684.562,90 € και συνολικού ενισχυόμενου προϋπολογισμού 4.673.835,75 €, με ποσό συνολικής ενίσχυσης 1.828.668,76 € (επιχορήγηση: 1.828.668,76 € & φορολογική απαλλαγή: 0 €)

Από τα δέκα αυτά επενδυτικά σχέδια, τα 9 αφορούν τον τουριστικό κλάδο και συγκεκριμένα τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση ή την ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων και το ένα τη μεταποίηση γεωργικού προϊόντος (ελαιοτριβείο).

Συγκεκριμένα, από τα δέκα επενδυτικά σχέδια :

  • Πέντε θα ενισχυθούν οικονομικά στη Π.Ε. Ζακύνθου, εκ των οποίων τα τρία αφορούν την ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων και δύο αφορούν την επέκταση και αναβάθμιση ξενοδοχείων.
  • Τρία θα ενισχυθούν οικονομικά στην Π.Ε. Κέρκυρας, το ένα αφορά την ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, ένα αφορά τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου και ένα αφορά την κατασκευή σύγχρονου πρότυπου βιολογικού ελαιοτριβείου σε παραδοσιακό οικισμό.
  • Δύο στην Π.Ε. Κεφαλονιάς – Ιθάκης που αφορούν, το ένα τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακή μονάδας και ένα την ανέγερση ξενοδοχείου 5 αστέρων με υπόγειο.

Συνολικά και από τα δέκα αυτά επενδυτικά σχέδια θα δημιουργηθούν κατ’ ελάχιστο (υποχρεωτικά) 52,96 νέες ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας), ήτοι, θέσεις απασχόλησης σε ετήσια βάση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας