Προτεραιότητα μείζονος σημασίας δίνει στον τουρισμό ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και «ξετυλίγει» τα σχέδιά του ενόψει της επόμενης ημέρας. Τι περιλαμβάνει το «μείγμα» της πολιτικής που θα ακολουθήσει στον κλάδο, ποιοι είναι οι πρωταρχικοί πυλώνες στους οποίους θα στηριχτεί, πώς σκοπεύει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τι σημασία προσδίδει στην εκπαίδευση και πώς αντιλαμβάνεται τον ρόλο των Περιφερειών στο συνολικό όραμά του για την τουριστική βιομηχανία;

του Παναγιώτη Μαρκέτου

Ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο – Κίνητρα για επενδύσεις – Ανάδειξη πολιτιστικού πλούτου – Έμφαση στην εκπαίδευση

Κυριάκος ΜητσοτάκηςOι σχεδιασμοί της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στον κλάδο του τουρισμού στηρίζονται σε πέντε άξονες. Αυτοί δεν είναι άλλοι από την Ανταγωνιστικότητα, τη Βιωσιμότητα, την Καινοτομία, τις Συνέργειες και την Εκπαίδευση. «Κάθε ένας εξ αυτών, αλλά κι όλοι μαζί συνολικά, διαμορφώνουν το περίγραμμα, μέσω του οποίου η εγχώρια τουριστική βιομηχανία θα είναι σε θέση να εξακολουθήσει να αποτελεί την ατμομηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, ανεξαρτήτως των συνθηκών και του περιρρέοντος περιβάλλοντος! Η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊ­όντος θα προέλθει -μεταξύ άλλων- κι από τη διασφάλιση μειωμένων και περισσότερο θελκτικών φορολογικών δεικτών.

Συγκεκριμένα, εντός διετίας, θα προχωρήσουμε στη μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 28% στο 20%, ενώ θα περιορίσουμε τον φόρο στα μερίσματα από το 10% στο 5%. Την ίδια στιγμή, στόχος μας είναι να έχουμε δύο συντελεστές Φ.Π.Α., 22% και 11%. Πρόκειται για κάτι που θα λάβει χώρα σε βάθος 4ετίας, ενώ συνολικά το τουριστικό πακέτο θα βρεθεί στο 11%, ώστε να είμαστε επαρκώς ανταγωνιστικοί προς τις υπόλοιπες χώρες. Έχει αποδειχτεί πως η μείωση των φορολογικών συντελεστών στην ελληνική οικονομία βελτιώνει τη φορολογική συμμόρφωση. Επιπροσθέτως, μέσα από μία μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, θέλουμε να πετύχουμε μείωση του μη μισθολογικού κόστους ως προς τις εισφορές που αφορούν την κύρια σύνταξη, από το 20% στο 15%, εντός τετραετίας». Κυριάκος Μητσοτάκης

Έχω δεσμευτεί πως θα αξιοποιήσουμε στελεχιακό δυναμικό το οποίο και βρίσκεται έξω από τον σκληρό πυρήνα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πρωτίστως, προκειμένου να σηματοδοτήσουμε στην πράξη αυτό το οποίο εννοούμε για πολιτική ενότητα, διεύρυνση κι αξιοκρατία

Δραστική βελτίωση του συνόλου των υποδομών

Παράλληλα, η Νέα Δημοκρατία έχει σχεδιάσει και μια σειρά εμπροσθοβαρών κινήτρων για επενδύσεις κεφαλαίου και υπεραποσβέσεις, ώστε το κλίμα να αλλάξει άμεσα κι οι επιχειρήσεις να νιώσουν αφενός ασφάλεια αφετέρου ότι λειτουργούν σε φιλικό περιβάλλον. «Εξυπακούεται πως η ανταγωνιστικότητα δεν εξαντλείται στα φορολογικά, αλλά εκτείνεται και στο επίπεδο των υποδομών. Τουρισμός κι εν γένει φιλοξενία, δίχως αναβαθμισμένα αεροδρόμια, λιμάνια, οδοποιία, εγκαταστάσεις κρουαζιέρας κ.ο.κ. δεν δύναται να συμβαδίσουν. Πόσο μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία κι αποτελούν την πύλη εισόδου της συντριπτικής πλειοψηφίας των επισκεπτών στη χώρα μας. Οι υποδομές προϋποθέτουν εκτενή όσο κι έγκαιρο σχεδιασμό. Κυριάκος Μητσοτάκης

Δίχως άλλο, οι Περιφέρειες παίζουν πλέον σημαίνοντα ρόλο στην καθημερινότητα και την εν γένει διαχείριση έργων, δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν την τοπική κοινωνία. Σε ό,τι αφορά τον τομέα του τουρισμού, υπάρχουν ζητήματα σχετικά με την εταιρική ταυτότητα των Περιφερειών και τη διαχείριση των προορισμών. Είναι δεδομένο πως είμαστε υπέρμαχοι της άμιλλας μεταξύ των Περιφερειών. Παρά ταύτα, αντιμετωπίζω θετικά τη λογική η προβολή κάθε Περιφέρειας να γίνεται κάτω από μία ενιαία ομπρέλα, ώστε το brand της χώρας να έρχεται και να συνδέεται με τις πρωτοβουλίες των Περιφερειών!» Κυριάκος Μητσοτάκης

Βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον

Κυριάκος ΜητσοτάκηςΙδιαίτερη έμφαση στους συνολικότερους σχεδιασμούς του κ. Μητσοτάκη δίνεται στη βιωσιμότητα που συνεπάγεται την ανάπτυξη με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Κάτι που δεν θα μπορούσε να μην συμπεριλαμβάνει και πλάνο για την τουριστική βιομηχανία. «Θεωρώ αδιανόητο να φανταστούμε ή ακόμη και να συζητάμε την ανάπτυξη της χώρας από τούδε και στο εξής, δίχως να λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας της προστασίας του περιβάλλοντος. Πρόκειται για ιερή υποχρέωση που έχουμε απέναντι στις επόμενες γενιές, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και ζητούμενο εκ μέρους της ίδιας της αγοράς. Υπό αυτό το πρίσμα, πρόθεσή μας είναι να θεσμοθετήσουμε άμεσα την παροχή κινήτρων προς αυτή την κατεύθυνση, λ.χ. για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης παλαιότερων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, με αντιστάθμισμα την αλλαγή συντελεστή δόμησης σε κοινόχρηστους χώρους».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας