μεταφορά

Διαγωνισμό για αεροπορική μεταφορά προσωπικού στην Κύπρο ύψους 6,6 εκατομμυρίων ευρώ προκύρηξε το Γενικό Επιτελείο Στρατού.  

Ο διαγωνισμός έχει τη μορφή της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 4ετούς διάρκειας για την παροχή υπηρεσιών αεροπορικής μεταφοράς προσωπικού από την Ελλάδα στην Κύπρο και αντιστρόφως.

Μεταξύ των σημαντικών κριτηρίων που θα παίξουν ρόλο για την ανάθεση είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Επίσης αξίζει να αναφέρουμε ότι η μέγιστη εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο με ΦΠΑ ξεπερνά τα 6,6 εκατομμύρια ευρώ.

μεταφοράΣημειώνεται ότι η μεταφορά προσωπικού αλλά και οι μετακινήσεις αφορούν σε διαδρομές που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ των παρακάτω αεροδρομίων Αθήνα – Λάρνακα, Θεσσαλονίκη- Λάρνακα, αλλά και Ηράκλειο – Λάρνακα.

Ως καταληκτική ημερομηνία των προσφορών μέσω της ιστοελίδας www.promitheus.gov.gr ορίσθηκε η Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 ενώ ως ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίσθηκε η Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας