Μεταπτυχιακό στον Τουρισμό από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Μεταπτυχιακό στη Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με κατευθύνσεις, τη Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης και Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality).

Πιο αναλυτικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» αποτελεί τη δημιουργική επανίδρυση του πρώτου πανελλαδικά Μεταπτυχιακού Προγράμματος στον Τουρισμό που λειτούργησε αδιάλειπτα από το 1998 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Χίο) με τίτλο «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού».

Πρόκειται για έναν μεταπτυχιακό τίτλο που έχει αποδώσει μέχρι τώρα 375 άρτια καταρτισμένους επιστήμονες στον ευρύτερο τουριστικό τομέα, με το 77% να έχει αποκατασταθεί επαγγελματικά σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Η μακρόχρονη επιτυχία του προγράμματος έγκειται στην πολυεπιστημονική θεώρηση του τουριστικού φαινομένου, αφού το πρόγραμμα είναι Διατμηματικό και παρέχεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα Τμήματα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ο ολοκληρωμένος ακαδημαϊκός σχεδιασμός του προγράμματος «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» υιοθετεί τις πλέον καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, προσφέροντας εξειδικευμένη γνώση υψηλού επιπέδου που καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας σε ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό.

Οι κατευθύνσεις

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις κατευθύνσεις: Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης, Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality) και εστιάζει:

  • στην απόκτηση ενός ισχυρού Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στον τομέα της στρατηγικής διοίκησης τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων φιλοξενίας,
  • στη διεύρυνση των γνώσεων και την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για το δυναμικό περιβάλλον του τουρισμού,
  • στη δημιουργία και κατάρτιση ηγετικών στελεχών και επιστημόνων που θα συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας,
  • στη συγκρότηση εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής οπτικής του επιχειρηματικού κόσμου της τουριστικής διοίκησης και φιλοξενίας με ισχυρά πλεονεκτήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

*Υποβολές αιτήσεων γίνονται δεκτές έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2018.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας