Μεταπτυχιακό «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» στο Αριστοτέλειο

«Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» τιτλοφορείται το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που ιδρύεται με την έναρξη της νέας πανεπιστημιακής χρονιάς στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για ένα Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών που ιδρύεται έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μεταξύ των Τμημάτων:

  • Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,
  • Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας,
  • Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής,
  • Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής και
  • Νομικής της Νομικής Σχολής.

Γιατί ιδρύθηκε το Μεταπτυχιακό Τουρισμού;

Με τον κλάδο του τουρισμού να είναι ο πιο βασικός πυλώνας ίσως της ελληνικής οικονομίας το ερώτημα δεν είναι γιατί ιδρύθηκε το μεταπτυχιακό αλλά γιατί δεν μέχρι τώρα δεν είναι δοθεί βάση από τα πανεπιστήμια της χώρας η τουριστική εκπαίδευση.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, τη προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και τη κατάρτιση στελεχών σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, ειδικότερα στα επιστημονικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης, της χωροταξίας και του δικαίου, της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της τουριστικής αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής – θρησκευτικής κληρονομιάς.

Το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού

Αντικείμενο του προγράμματος είναι να συνδυάσει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο τουριστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με τις καινοτόμες τεχνολογικές πρακτικές και τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχευση την τοπική ανάπτυξη με αξιοποίηση των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων, καθώς και της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις εξής τρεις ειδικεύσεις:

  • «Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη»,
  • «Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός» και
  • «Πολιτιστικός-Θρησκευτικός Τουρισμός».

Η χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται κατ΄ελάχιστο στα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, με δικαίωμα συμμετοχής μεταπτυχιακών φοιτητών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τα τέλη φοίτησης, διαμορφώθηκαν στα 2.900 ευρώ ανά κύκλο σπουδών, ενώ ο προϋπολογισμός και για τα πέντε έτη ανέρχεται συνολικά στις 446.600 ευρώ. Τέλος, το εν λόγω πρόγραμμα θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022–2023.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας