Νέο πρόγραμμα στήριξης εστιατορίων. 330.000.000€ στα εστιατόρια. Με 330.000.000 ευρώ χρηματοδοτούνται οι επιχειρήσεις εστίασης μέσω της νέας δράσης του ΕΣΠΑ για επιδότηση κεφαλαίου κίνησης. Ποιες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα ένταξης στο συγκεκριμένο έργο και ποια είναι η διαδικασία που καλούνται να ακολουθήσουν; Οι απαντήσεις στο άρθρο που ακολουθεί.

Oι ΜμΕ και οι Μεγάλες Επιχειρήσεις Εστίασης οι οποίες έχουν πληγεί από την Covid-19 έχουν τη δυνατότητα να ενισχύουν τη λειτουργία τους μέσω νέου προγράμματος ΕΣΠΑ. Στη δράση εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδά τους να προέρχονται από τον κλάδο της εστίασης. (Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας περιγράφονται στο κεφάλαιο 6 της πρόσκλησης της Δράσης.)

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης (εστιατόρια, καφέ, ζαχαροπλαστεία, σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλεία, τσιπουράδικα, ζυθοπωλεία κ.ά.) επιδοτώντας τις με μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης, στην προμήθεια των πρώτων υλών τους.

Αφορολόγητη επιχορήγηση αγοράς υλικών

Τα καλά νέα για τις επιχειρήσεις εστίασης είναι πως, στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας τους, η επιχορήγηση που λαμβάνουν σε μορφή κεφαλαίου κίνησης για την αγορά υλικών και πρώτων υλών είναι μη επιστρεπτέα, ακατάσχετη και αφορολόγητη. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 330 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία επιμερίζονται σε 280.000.000 ευρώ για τις ΜμΕ και 50.000.000 ευρώ για τις μεγαλύτερου μεγέθους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενίσχυση ανά εταιρικό ΑΦΜ είναι τα 100.000 ευρώ.

Ειδικότερα, κάθε επιχείρηση (κάθε ΑΦΜ) θα λαμβάνει συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή κεφαλαίου κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών έτους 2019, όπως αυτό εμφανίζεται στο Ε3 του φορολογικού έτους 2019, που υποβλήθηκε το 2020. Σε περιπτώσεις όπου η επιχείρηση έχει κάνει έναρξη εργασιών κατά τη διάρκεια του 2019 ή του 2020, το ποσό θα υπολογιστεί σύμφωνα με τον ανηγμένο κύκλο εργασιών του έτους έναρξης διά του αριθμού των ημερών λειτουργίας εντός του έτους επί το 365 ή 366 αντιστοίχως.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης.

Προσοχή στη διάρκεια του προγράμματος

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, γεγονός το οποίο θα αποδεικνύεται από τους αντίστοιχους κωδικούς (π.χ. 363, 364 κ.λπ.). Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων εστίασης για ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά έως τις 30 Ιουλίου 2021, προκειμένου να συμμετέχουν και οι εποχιακές επιχειρήσεις.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis και θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. 

Από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 40.000 επιχειρήσεις του κλάδου, σε σύνολο 80.000.

Οι δικαιούχοι των 330 εκατομμυρίων ευρώ

Ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι επιχειρήσεις εστίασης που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιχορήγησης. Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μία αίτηση χρηματοδότησης για κάθε ΑΦΜ που διαθέτει και για το σύνολο των εγκαταστάσεων εστίασής της.

Επίσης, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
• Η έναρξη εργασιών τους θα πρέπει να είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
• Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01/01/2020, ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) Φορολογικού Έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020.
• Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.
• Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.
• Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους για το 2020 σε ποσοστό 30%. Η μείωση αυτή είναι σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του 2019, όπως αυτός εμφανίζεται στο Έντυπο Ε3.
• Να είναι υπόχρεες υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ.
• Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των επιχειρήσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’ 137).
• Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
• Να λειτουργούν νομίμως στους χώρους για τους οποίους θα αιτηθούν ενίσχυση.
Επιπρόσθετα, και οι επιχειρήσεις με συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλοντας σχετική αίτηση χρηματοδότησης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας