Πιστοποίηση τροφίμων. Η τεχνολογία αναμένεται να μεταβάλει ακόμα και τον ίδιο τον ορισμό του εστιατορίου, ενώ νέες αγορές και καταναλωτικές συνήθειες βρίσκονται προ των πυλών. Την ίδια στιγμή, όσο πιο γρήγορα προσαρμοστούν τα εστιατόρια στις νέες συνθήκες, τόσο πιο ισχυρά θεμέλια θα θέσουν για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Τα ανωτέρω αποτελούν συμπεράσματα μελέτης που πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, αναφορικά με τις εξελίξεις στην παγκόσμια εστιατορική σκηνή κατά την προσεχή δεκαετία.

Της Μαρίνας Αθηναίου

Η ανάγκη για μία συστηματική προσέγγιση, πρόληψη και διευθέτηση συνολικά των πιθανών μικροβιολογικών, χημικών και φυσικών κινδύνων αλλά και ελέγχου όλων των διαδικασιών που αφορούν τα παραγόμενα τρόφιμα, προκειμένου να μην προκαλέσουν την οποιαδήποτε βλάβη στην υγεία των καταναλωτών, είναι όχι μόνο έντονη αλλά, στην ουσία, αναμφισβήτητη. Ο έλεγχος του κάθε επιμέρους στοιχείου που περιλαμβάνεται στη διαδικασία παραγωγής των τροφίμων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αποδοχής, της εκτίμησης αλλά και της ικανοποίησης των απαιτήσεων του κάθε καταναλωτή.

Στην ελληνική αγορά υπάρχει μία γκάμα επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην ελληνική αγορά υπάρχει μία γκάμα επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη και έννομη λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης αλλά και φυσικά την υγεία, την αποδοχή και την προτίμηση του τελικού καταναλωτή.

TÜV Hellas (TÜV Nord)

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) είναι ένας οργανισμός επιθεώρησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης, μέλος του γερμανικού οργανισμού TÜV NORD Group που διεξάγει επιθεωρήσεις πιστοποίησης συστημάτων ασφάλειας τροφίμων και, παράλληλα, παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση σε κάθε στάδιο της παραγωγής, προσδίδοντας έτσι προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των πελατών της. Οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες του συγκεκριμένου οργανισμού ξεκινούν από τις εταιρείες παραγωγής τροφίμων και την πιστοποίηση της εναρμόνισής τους με τις απαιτήσεις της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας για την Ασφάλεια Τροφίμων (GFSI) και εκτείνονται ως τη διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων κατά την αποθήκευση και διανομή τους σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων είναι διαμορφωμένα σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22000 και βασίζονται στην προληπτική διαχείριση των θεμάτων ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και στον συνδυασμό των αξιώσεων προαπαιτούμενων προγραμμάτων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων και των υλικών.

https://www.tuv-nord.com/gr/

TÜV Austria Hellas

Η TÜV AUSTRIA Hellas δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994 και είναι θυγατρική εταιρεία του αυστριακού οργανισμού TÜV AUSTRIA. Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι Διαπιστευμένος Φορέας Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Τεχνικών Ελέγχων από το Εθνικό (Ελληνικό) Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Στόχος της είναι η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών τρίτου μέρους με τη μορφή τεχνικών ελέγχων, επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας, συνδυαζόμενη με την παροχή εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, η TÜV AUSTRIA Hellas ειδικεύεται στις πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης, προϊόντων αλλά και μιας ευρείας γκάμας επαγγελματικών προσόντων στον τομέα των τροφίμων και των ποτών, όπως τεχνικούς Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών, υπεύθυνους Marketing Τροφίμων, υπαλλήλους Επισιτιστικού Τομέα (σερβιτόρους εστιατορίων, μπαρ και συνεδρίων) και γευσιγνώστες οίνων, μεταξύ άλλων.

https://tuvaustriahellas.gr/

QMS CERT

Η QMS CERT ιδρύθηκε το 1998 από μία ομάδα επιθεωρητών και εμπειρογνωμόνων. Σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί έναν φορέα πιστοποίησης που σκοπό έχει να επαληθεύσει την ποιότητα, την ασφάλεια και την αειφορία, ενώ δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο.
Διαθέτει μία ομάδα ελεγκτών και επιθεωρητών που στοχεύουν στην πραγματοποίηση αντικειμενικών και διεξοδικών ελέγχων και επιθεωρήσεων, ώστε να καθοριστεί βάσει αντικειμενικών αποδείξεων το επίπεδο συμμόρφωσης του συστήματος διαχείρισης, της διαδικασίας ή του προϊόντος με τις προκαθορισμένες απαιτήσεις που παρουσιάζει η εστίαση. Η προσπάθεια της QMS CERT επικεντρώνεται στη μεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει από τις διαδικασίες πιστοποίησης, καθιστώντας τη μια θετική και ανταποδοτική εμπειρία για την κάθε επιχείρηση εστίασης.

https://www.qmscert.com/

ΛΕΤΡΙΝΑ ΑΕ

Η ΛΕΤΡΙΝΑ ΑΕ ιδρύθηκε το 1983 και στις αρχές του 1993 εισήλθε στον κλάδο της Πιστοποίησης και των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000, HACCP και CODEX, προστατεύοντας τον κάθε οργανισμό από πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών – και κατ’ επέκταση αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα του οργανισμού.

Επιπλέον προσφέρει και τη λεγόμενη Vegan Πιστοποίηση, βάσει της οποίας κάθε παραγωγός τυποποιημένων προϊόντων –αλλά και γενικότερα του επισιτιστικού κλάδου– μπορεί να βασιστεί στο πρότυπο Πρωτόκολλο Ελέγχου & Πιστοποίησης vegan βρώσιμων προϊόντων (Vegan Cert) και να απευθυνθεί με σιγουριά στον vegan καταναλωτή. Επίσης, το Vegetarian Label αποτελεί μια υπηρεσία πιστοποίησης βρώσιμων προϊόντων, με στόχο την ικανοποίηση των καταναλωτών που ανήκουν στη vegetarian κοινότητα.

https://letrina.com.gr/

EUROCERT

Η EUROCERT είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία ελέγχων και πιστοποιήσεων που δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι ένας ανεξάρτητος φορέας επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων ελληνικών συμφερόντων που ιδρύθηκε από Έλληνες επιστήμονες. Ειδικεύεται, μεταξύ άλλων, στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων, που (ενδεικτικά) ελέγχει τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει αξιολόγηση των επιδόσεων υγιεινής των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και διεθνή πιστοποίηση για τα φρέσκα προϊόντα. Επιπρόσθετα, προωθεί και την εφαρμογή της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής στη διαχείριση της εκμετάλλευσης και στην παραγωγή προϊόντων, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου γεωργίας, και την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων.

https://www.eurocert.gr/

Αgrocert (νυν ΕΛΓΟ Δήμητρα)

Η Αgrocert (νυν ΕΛΓΟ Δήμητρα) έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό και την εξέλιξη του αγροτικού τομέα της χώρας, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την πιστοποίηση των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, την καθιέρωση και πιστοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και τους ελέγχους στην αλυσίδα παραγωγής-διακίνησης του γάλακτος και κρέατος στη χώρα. Ειδικεύεται στη χορήγηση και τη διατήρηση της πιστοποίησης προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ. Μετά την αναγνώριση ενός προϊόντος ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), ο ΕΛΓΟ Δήμητρα πιστοποιεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, μετά από αίτησή τους για την παραγωγή, συσκευασία και διακίνηση, με ιδιωτική ετικέτα ΠΟΠ ή ΠΓΕ στο εκάστοτε προϊόν.

https://www.elgo.gr/

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας