BQC

Η BQC είναι ένας διαπιστευμένος ελληνικός φορέας πιστοποίησης και εκπαίδευσης που ειδικεύεται στη διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα µε διεθνή πρότυπα, αλλά και στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αντίστοιχα. Στον τομέα της ασφάλειας τροφίμων παρέχει τις πιστοποιήσεις ISO 22000 –του διεθνούς προτύπου που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης για την ασφάλεια των τροφίμων– και της διεθνούς προδιαγραφής HACCP. Επίσης, προσφέρει σήματα για το Ελληνικό Πρωινό, την Κρητική Κουζίνα, ακόμα και το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σε συμμόρφωση με το δίκαιο της Σαρία, το ιερό μουσουλμανικό δίκαιο.

https://bqc.gr/

DQS Hellas

H DQS Hellas είναι ένας διαπιστευμένος οργανισμός πιστοποίησης που παρέχει υπηρεσίες ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης. Η κύρια δραστηριότητά της, στον τομέα της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, είναι η παροχή μιας σειράς ολοκληρωμένων συστημάτων και διαδικασιών πιστοποίησης, επιθεώρησης και αξιολόγησης με στόχο την ανταγωνιστικότητα των πελατών της στην ελληνική και διεθνή αγορά.

https://dqs.gr/

EQA Hellas

H EQA Hellas είναι ένας ανεξάρτητος διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης και ελέγχου, που δραστηριοποιείται στον κλάδο των επιθεωρήσεων, της αξιολόγησης της συμμόρφωσης και της πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης και προϊόντων, παρέχοντας διαπιστευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις. Σκοπός της EQA Hellas είναι η παροχή αμερόληπτων, αντικειμενικών και αξιόπιστων διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης και ελέγχων στους πελάτες της, εξασφαλίζοντας αφενός την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών τους, αφετέρου την απόδοση προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Έτσι, ενισχύει και την ανταγωνιστικότητά τους.

https://www.eqa.gr/

Team Cert

Η Team Cert ιδρύθηκε από μία ομάδα ανθρώπων με κοινή φιλοσοφία και όμοιο όραμα – εξού και το όνομά της. Κοινός στόχος της ομάδας είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις εταιρείες και τους οργανισμούς, μέσω των ολοκληρωμένων υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης, στον τομέα της ποιότητας, της ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίμων, με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση των πελατών της.

https://teamcert.gr/

A CERT

H A CERT είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός πιστοποίησης και ελέγχου. Πρωταρχική σημασία για την Α CERT έχει η διαφύλαξη της αξιοπιστίας, της υγείας και της ασφάλειας, με κύριο μέλημα το δημόσιο συμφέρον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της παροχής υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης.

Προσφέρει συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, βασισμένα σε πρότυπα και αρχές που περιγράφουν τις διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται, ώστε να επιτευχθεί ο αποτελεσματικός έλεγχος της παραγωγής ασφαλών τροφίμων. Οι αρχές του HACCP (Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου) υποδεικνύουν τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμογής ενός συστήματος ασφάλειας τροφίμων, ενώ ο HACCP φροντίζει να πιστοποιεί και να εναρμονίζει το επίπεδο της ασφάλειας των τροφίμων στις επιχειρήσεις με τα διεθνή, τα ευρωπαϊκά και τα εθνικά πρότυπα.

http://www.a-cert.org/

Axia Cert

Ο φορέας πιστοποίησης Axia Cert παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης, εκπαίδευσης και διαπιστευμένης πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ISO. Διενεργεί επίσης επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της συμμόρφωσης –βάσει των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων– και των προδιαγραφών, τόσο σε μικρομεσαίες όσο και σε μεγάλες επιχειρήσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, και επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης.

https://axiacert.com/

GCERT

Η GCERT είναι ένας ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες σε διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Δραστηριοποιείται στον χώρο των επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων συστημάτων διαχείρισης και στον τομέα των τροφίμων.
Στόχος της είναι να επιτύχει τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας στις επιχειρήσεις των πελατών της με την παροχή ουσιαστικών, ολοκληρωμένων και αξιόπιστων διαδικασιών επιθεώρησης και πιστοποίησης, δίνοντάς τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υπεροχή.

https://gcert.gr/

Τsakalidis Analysis & Testing

Η πορεία της Τsakalidis Analysis & Testing ξεκίνησε το 1940 στον Πειραιά με την ίδρυση του εργαστηρίου «Παπασιλέκας & ΣΙΑ». Μέσα από μία συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία στον χώρο της μετρολογίας, βρίσκεται ήδη στην τρίτη γενιά, λειτουργώντας από το 1986 ως ετερόρρυθμος εταιρεία, με την επωνυμία «Α. Τσακαλίδης ΕΕ».
Η εταιρεία παρέχει της υπηρεσίες της στη Συρία, Αίγυπτο, Κύπρο, Αλβανία, Γερμανία και Αυστρία.

Τα εργαστήρια Τsakalidis Analysis & Testing έχουν αναπτύξει και διαμορφώσει ένα ευρύ πεδίο χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων, με γνώμονα τη συμμόρφωση στη νομοθεσία, τη διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας παραγωγής, οι οποίες αφορούν:

• τις χημικές αναλύσεις (διατροφική επισήμανση, τρανς λιπαρά, αλλεργιογόνα, συντηρητικά, διάρκεια ζωής) και
• τη μικροβιολογική εξέταση πρώτων υλών, τελικών προϊόντων, παραγωγικής διαδικασίας (νερού, επιφανειών, αέρα) και της υγιεινής του προσωπικού.
Οι αναλύσεις που προσφέρει η εταιρεία σχετικά είναι:
• υλικά συσκευασίας για επαφή με τρόφιμα (ολική μετανάστευση, ειδικές μεταναστεύσεις, screenings κ.λπ.) και
• αέρια τροποποιημένης ατμόσφαιρας συσκευασίας.

https://tsakalidislabs.gr/index.php

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας