H Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε από πλευράς Αρχαιολογικού Νόμου, τη χορήγηση άδειας ανέγερσης νέου ξενοδοχείου 4 αστέρων σε ιδιοκτησία της εταιρείας «THE ROOK VILAGE IKE», εντός ορίων οικισμού Νέου Οιτύλου του Δήμου Αν. Μάνης, και εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου βραχοσκεπών Απηδήματος, με τον όρο η αιτούσα εταιρεία να υποβάλει στις συναρμόδιες Εφορείες νέα μελέτη, στην οποία να λαμβάνονται υπόψη μία σειρά προϋποθέσεις για την καλύτερη προσαρμογή της μονάδας στο περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου αλλά και των μνημείων της ευρύτερης περιοχής ώστε να μην επέλθει έμμεση βλάβη.

Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν ως εξής:

-Το ύψος των κτιριακών όγκων να μην υπερβαίνει από κανένα σημείο του εδάφους τα 7,50 μ. Πέραν αυτού να μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στέγη ή στηθαίο, το ύψος των οποίων να μην υπερβαίνει τα 1,50 μ. Τα δώματα να είναι χωρίς χρήση (μη βατά).

-Να γίνει διάκριση των κτιριακών όγκων ογκοπλαστικά, είτε με τη διαφοροποίηση της άνω στάθμης τους είτε με τη μετατόπισή τους σε κάτοψη κατά τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, ώστε να αποφευχθεί η ομοιομορφία, και οι όγκοι είτε να βρίσκονται σε επαφή ή να συνδέονται με αυλές ή λιακούς. Ακόμη, οι όγκοι να έχουν ορθογώνιες και όχι τετράγωνες κατόψεις.

-Να αποφεύγεται η επανάληψη τυποποιημένων μορφών στις όψεις των κτιρίων (εξώστες, παράθυρα κ.ά.) προκειμένου να μην στερούνται τα κτίσματα από την απαιτούμενη πλαστικότητα, και η μορφή, η θέση και ο αριθμός των ανοιγμάτων να είναι γενικά συμβατά με τα πρότυπα της Μάνης.

-Να περιοριστεί η επιφάνεια της κολυμβητικής δεξαμενής ώστε να μην υπερβαίνει τα 90 τ.μ. Να χρησιμοποιηθούν παραδοσιακά υλικά δόμησης, ώστε να προσεγγίσει τη μορφή της παραδοσιακής στέρνας (πέτρα στην περιτοίχιση, πατητή τσιμεντοκονία σε απόχρωση γκρι ή μπεζ περιμετρικά). Να μην τοποθετηθεί λιθόστρωτο γύρω από τη δεξαμενή και στον περιβάλλοντα χώρο της και τυχόν διαμορφώσεις να γίνουν με πατητή τσιμεντοκονία σε γαιώδεις αποχρώσεις, επί της οποίας να πραγματοποιηθούν χαράξεις ώστε οι επιφάνειες να μην δείχνουν ενιαίες. Να υποβληθεί σχέδιο διαμόρφωσης τυχόν ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων καθώς και με τη σκίαση (ομπρέλες κλπ) πέριξ της δεξαμενής.

-Να μειωθούν κατά το δυνατόν οι εκτεταμένες εκσκαφές στο οικόπεδο, συμπεριλαμβανομένης της διαμόρφωσης της εισόδου σε αυτό καθώς και του τρόπου οριοθέτησής της εισόδου του ξενοδοχείου, για τα οποία να υποβληθούν σχετικά σχέδια (κάτοψη, όψη, τομές).

-Να περιορισθούν οι υπόγειοι χώροι στους απολύτως απαραίτητους για τη λειτουργική χρήση του ξενοδοχείου (μείωση 40%), ώστε να μειωθούν κατά το δυνατόν οι εκτεταμένες εκσκαφές.

-Να μην τοποθετηθούν στην ανωδομή και εν γένει σε εμφανείς θέσεις ηλιακοί θερμοσίφωνες, μονάδες κλιματισμού, κεραίες τηλεόρασης κτλ., ούτε άλλες κατασκευές, ξένες προς τα παραδοσιακά οικιστικά πρότυπα της περιοχής (τέντες σκίασης, στέγαστρα, φωτεινές επιγραφές κτλ.). Να υποβληθεί σχέδιο με τη θέση των κλιματιστικών μονάδων καθώς και με τον τρόπο κάλυψής τους. Τυχόν φωτισμός του συγκροτήματος να αποδοθεί με ήπιο τρόπο, ώστε να μην προκληθεί φωτορύπανση.

-Τα κουφώματα να είναι ξύλινα, παραδοσιακά, απλής μορφής.

-Η οριοθέτηση του οικοπέδου να γίνει με τοιχία αργολιθοδομής, ύψους 1,00–1,20 μ., με ευθύγραμμες απολήξεις, χωρίς ιδιαίτερη επίστεψη. Τυχόν αυλόθυρα να είναι ξύλινη ή μεταλλική, απλής μορφής.

-Οι λιθοδομές των κτιρίων να αρμολογηθούν κατά τα παραδοσιακά πρότυπα της Μάνης. Οι λίθοι να είναι τοπικής προέλευσης και να μην έχουν ιδιαίτερη κατεργασία, εκτός των ακρογωνιαίων λίθων και αυτών των περιθυρωμάτων που μπορεί να είναι λαξευμένοι. Οι όψεις των κτιρίων να είναι λιτές, χωρίς εμφανή στοιχεία από μπετόν και λοιπά διακοσμητικά στοιχεία (λ.χ. κλουβιά κτλ.).

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας