σήματα λειτουργίας

Τα σήματα λειτουργίας των ξενοδοχείων πήραν παράταση μέχρι τον Οκτώβριο του 2019  όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:  «Η ισχύς των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) των ξενοδοχείων, που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν, μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύστημα κατάταξης, αναστέλλεται αυτοδίκαια την 31-10-2019, μέχρι την επανακατάταξη των ξενοδοχείων. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης».

Αυτό προβλέπει η απόφαση της υπουργού Τουρισμού κας. Έλενας Κουντουρά, με την οποία τροποποιείται η υπ αριθμ. 216/08-01-2015 απόφασή της «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» (Β’ 10) όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 19102/10-10-2016 (Β’ 3387) και 21654/22-11-2017 (Β’ 4242) όμοιες αποφάσεις.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Οκτωβρίου 2019, όλα τα ξενοδοχεία θα πρέπει να έχουν καταταχθεί με βάση το νέο σύστημα κατάταξης, μετά από έλεγχο των πιστοποιημένων φορέων, υπό την εποπτεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος ενώ σε διαφορετική περίπτωση και αν δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν νομίμως, καθώς θα έχει λήξει η ισχύς των σημάτων.

Η απόφαση της κα. Κουντουρά επίσης τροποποιεί και ορισμένες παραμέτρους με βάση τους οποίους γίνεται η κατάταξη των ξενοδοχείων, όπως είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων, πρόσβαση ΑΜΕΑ, η προσαύξηση του υποχρεωτικού εμβαδού δωματίου, κ.λπ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας