Θεματικός τουρισμός

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον Θεματικό Τουρισμό που προβλέπει τη δυνατότητα διοργάνωσης συνεδρίων όχι μόνον από τουριστικά γραφεία του ν.393/1976.

Την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου, κατατέθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού το νομοσχέδιο «Θεματικός Τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις», που μεταξύ άλλων προβλέπει την εισήγηση και την τροποποίηση διατάξεων σχετικά με τον θεματικό τουρισμό και τις θεματικές μορφές του.

Πιο αναλυτικά καθορίζονται ο σκοπός προώθησης των διατάξεων που αφορούν το θεματικό τουρισμό – τις ειδικές μορφές τουρισμού, ήτοι η ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων αναψυχής και επιχειρηματικότητας, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η στήριξη των περιφερειακών και τοπικών οικονομιών και κοινωνιών κ.λπ. Επίσης οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζονται οι προτεινόμενες διατάξεις, ήτοι, η αρχή της ασφάλειας στον τουρισμό, η αρχή της ποιότητας και του υψηλού επιπέδου υποδομών και υπηρεσιών καθώς και η αρχή της συνεργασίας των οικονομικών δραστηριοτήτων αλλά και η έννοια του όρου «θεματικός τουρισμός».

Στη συνέχεια ορίζεται και αναλύεται ο τουρισμός υπαίθρου, που διακρίνεται σε πέντε κατηγορίες, με βάση τις επιμέρους οργανωμένες δραστηριότητες αναψυχής (αγροτουρισμός, οινοτουρισμός, οικοτουρισμός – πράσινος τουρισμός, περιηγητικές διαδρομές – πεζοπορία, γεωτουρισμός και αλιευτικός τουρισμός) αλλά και ο αθλητικός τουρισμός.

Όσον αφορά στον συνεδριακό τουρισμό, προβλέπεται η δυνατότητα διοργάνωσης συνεδρίων όχι μόνον από τουριστικά γραφεία του ν.393/1976 αλλά και από φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και από σωματεία και ενώσεις προσώπων που οφείλουν στο διακριτικό τίτλο τους ή στους καταστατικούς σκοπούς τους να περιέχουν τον όρο «Συνεδριακές Υπηρεσίες» (Congress). 

Αναφορικά με τον τουρισμό υγείας επαναπροσδιορίζεται ο φορέας τήρησης του Μητρώου Ιατρικού Τουρισμού οριζόμενος εφεξής ο ΕΟΠΥΥ αντί του Υπουργείου Τουρισμού που ισχύει σήμερα, και προβλέπεται ρητά ότι, εντός των Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας (Μ.Ι.Θ.), των Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού (Κ.Ι.Τ.-Θ) και των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας (Κ.Θ.) υφίσταται υποχρεωτικά ιατρείο. Στο νομοσχέδιο επίσης γίνεται αναφορά στον πολιτιστικό και στον θρησκευτικό – προσκυνηματικό τουρισμό, ενώ τροποποιούνται και συμπληρώνονται σειρά διατάξεων που αφορούν συμπληρωματικές υπηρεσίες του τουρισμού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας