Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια αναφορά η οποία συγκεντρώνει μια σειρά από προτάσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την επένδυση, ανάπτυξη και υιοθέτηση των λεγόμενων analytics στα πλαίσια ενός ξενοδοχειακού οργανισμού. Από τον ορισμό των analytics μέχρι το πώς μπορεί να επιτευχθεί μια ουσιαστική ενσωμάτωση των δεδομένων και προτού γίνει μια οποιαδήποτε συζήτηση πάνω στις δεξιότητες, διαδικασίες και εργαλεία που είναι απαραίτητα, η συγκεκριμένη αναφορά προσφέρει σημαντική καθοδήγηση στα ξενοδοχεία, ανεξαρτήτως μεγέθους. Η πλήρης αναφορά υπάρχει εδώ.

Επενδύοντας στα Analytics – Μια εισαγωγή

Η κατανομή των δεδομένων αποτελεί ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών για τους ξενοδόχους, αλλά είναι πολλοί εκείνοι που δεν λαμβάνουν υπόψη τις προκλήσεις που συνοδεύουν αυτά τα δεδομένα κατά την ανάλυσή τους. Ο ξενοδοχειακός κλάδος έχει να αντλήσει από πληθώρα δεδομένων. Κάθε πελάτης αφήνει πλήθος δεδομένων από τη στιγμή που ξεκινήσει την αναζήτησή του, θα ολοκληρώσει την κράτηση και εν συνεχεία αποχωρήσει από το κατάλυμα. Ωστόσο, η πρόσβαση και η ανάλυση όλων αυτών των δεδομένων καθώς και η ουσιαστική ανάγνωσή τους ώστε να προσφέρουν χειροπιαστές προτάσεις για τους ξενοδόχους δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Έτσι, για να δουν πραγματικό όφελος από τα analytics, οι ξενοδόχοι θα πρέπει να προβούν σε στοχευμένες επενδύσεις τόσο σε παραδοσιακά όσο και σε σύγχρονα εργαλεία, διαδικασίες και δεξιότητες, γεγονός που προϋποθέτει μια εκτίμηση της μεγαλύτερης εικόνας και των διαθέσιμων επιλογών. Παρακάτω, παρουσιάζονται τα εφτά κύρια σημεία της έρευνας που δημοσίευσε το Μάιο του 2019 η HEDNA’s Hotel Analytics Working Group. 

HEDNA: επενδύοντας σε analytics

Το πρώτο μέρος της αναφοράς αυτής παραθέτει τα ευρήματα μιας εκτενούς έρευνας σχετικά με την κατανομή των δεδομένων. Αποτελεί τη βάση για τη δεύτερη φάση η οποία περιγράφει με λεπτομέρεια τους τρόπους που γίνεται η ανάλυση των δεδομένων. Το τρίτο μέρος περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις και καλές πρακτικές.

Με τα analytics, τα ξενοδοχεία μπορούν να στοχεύσουν ακόμα καλύτερα στο δίκτυο διανομής τους και να βελτιώσουν σημαντικά την πληρότητα, τους δείκτες και τα κέρδη τους. Έτσι, ενώ η αξία των analytics αναγνωρίζεται, πολλοί ξενοδόχοι δεν είναι σίγουροι για το πώς θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τα δεδομένα τους. Απαιτείται επένδυση σε πλατφόρμες, εργαλεία και σετ δεξιοτήτων, στα οποία οι επιχειρήσεις ενδεχομένως να μην έχουν εμπειρία. Κάθε ξενοδοχείο είναι διαφορετικό, οπότε δεν σημαίνει ότι αυτό που λειτουργεί καλά στη μία περίπτωση, θα λειτουργήσει το ίδιο καλά και σε μια άλλη, αλλά εδώ παρουσιάζονται τα βασικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη μετατροπή των δεδομένων σε πράξη:

1) Χρήση περιπτώσεων– πρέπει να καταγραφούν χρήσιμα παραδείγματα από την καθημερινότητα του εκάστοτε ξενοδοχείου, ώστε να καθοδηγήσουν όχι μόνο τις ερωτήσεις που καλούνται να απαντήσουν τα analytics, αλλά ακόμα και να καθοδηγήσουν τον τύπο των απαιτούμενων δεδομένων και την πηγή από όπου θα πρέπει να αντληθούν (Section 5).

2) Ενσωμάτωση των δεδομένων – αφορά στην περιγραφή πέντε ζητημάτων κατά τη χρήση και ενσωμάτωση δεδομένων που προέρχονται από συστήματα πολλαπλών πηγών, όπως για παράδειγμα η ανάλυση τάσεων κρατήσεων και η αναφορά εσόδων (Section 6)

3) Ποιότητα των δεδομένων– η λήψη σωστών και πλήρων δεδομένων για ανάλυση είναι καθοριστική για τη λήψη των σωστών απαντήσεων (Section 7)

4) Αποθήκευση δεδομένων– αφορά στη διαχείριση της χωρητικότητας και του όγκου των δεδομένων για έναν ολόκληρο κύκλο ζωής της πληροφορίας. managing capacity and data volume for the entire information lifecycle. Το πλαίσιο για την αποθήκευση των δεδομένων περιλαμβάνει την ασφάλεια, το απόρρητο και τη διατήρηση των δεδομένων, τα οποία είναι όλα κρίσιμο να γίνουν σωστά (Section 8).

5) Πρόσβαση στα δεδομένα – όσοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά και να ελέγχονται όσον αφορά την ιδιωτικότητα, την ρύθμιση και την ασφάλεια. Αυτό σχετίζεται επίσης και με την έννοια της ενδυνάμωσης των κατάλληλων χρηστών που θα επεξεργάζονται τα δεδομένα, χωρίς να επιβαρύνουν άλλους περισσότερο από όσο χρειάζεται. Σχετίζεται επίσης και με το πλαίσιο της τροφοδοσίας άλλων συστημάτων δεδομένων για προχωρημένες αναλύσεις, όπου χρειάζεται (Section 9).

6) Σετ δεξιοτήτων για Analytics – το να έχεις τους σωστούς ανθρώπους με τις κατάλληλες δεξιότητες προκειμένου να αναλύσουν και να εφαρμόσουν τα δεδομένα με τον σωστό τρόπο. Αυτή η ενότητα εξετάζει τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης ενδοεπιχειρησιακών δεξιοτήτων καθώς και τον τρόπο ανάπτυξης σχέσεων με εξωτερικούς συνεργάτες ειδικούς των δεδομένων όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι (Section 10).

7) Εργαλεία Analytics – η απόκτηση των κατάλληλων εργαλείων ώστε να συνταιριάζουν οι ανάγκες της επιχείρησης και να διευκολυνθεί η μετάβαση από μια αντί-δραστική σε μια προ-δραστική λήψη αποφάσεων η οποία βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα αποτελεί το πιο κρίσιμο σημείο πριν την σωστή επενδυτική επιλογή (Section 11).

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας