Υπογράφηκε η κατασκευή βιολογικού στη Γεωργιούπολη

Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Κρήτης η χρηματοδότηση για κατασκευή βιολογικού στη Γεωργιούπολη.

Πιο αναλυτικά ο Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε χρηματοδότηση ύψους 6,7 εκ. ευρώ για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων» (βιολογικός), έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη 2014-2020. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου καθορίζεται σε 30 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, που αναλύονται σε 18 μήνες για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, της θέσης σε αποδοτική λειτουργία και των δοκιμών ολοκλήρωσης και σε 12 μήνες ως χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας από τον ανάδοχο.

Τι προβλέπει το έργο.

Η σύμβαση προβλέπει την κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της αποχέτευσης Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής. Τα αστικά υγρά λύματα από τους οικισμούς Γεωργιούπολη, Καβρός, Βρύσες, Μουρί-Κάβαλλος και την παραλιακή τουριστική ζώνη του κόλπου Αλμυρού θα συλλέγονται και θα οδηγούνται μέσω του δικτύου αγωγών στις εγκαταστάσεις και κατόπιν τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται σε φρεάτιο φόρτισης και μέσω υποθαλάσσιου αγωγού τελικής διάθεσης στη θαλάσσια περιοχή. Η επιλεγείσα μέθοδος επεξεργασίας είναι της ενεργού ιλύος με ταυτόχρονη νιτροποίηση/απονιτροποίηση, ενώ στην μονάδα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων περιλαμβάνονται: φρεάτιο άφιξης, μονάδα προκαταρκτικής επεξεργασίας (εσχάρωση, εξάμμωση-λιποσυλλογή, ο κεντρικός αγωγός παράκαμψης, μετρητής παροχής), μονάδα βιολογικής επεξεργασίας με 2 ανεξάρτητες γραμμές επεξεργασίας (και πρόβλεψη για 2 μελλοντικές) με δεξαμενές επιλογής βακτηριδίων, οξειδωτικές τάφρους και δεξαμενές καθίζησης, μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση, μονάδα επεξεργασίας λάσπης με φυγοκέντριση και προσθήκη ασβέστη.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας