Sony Group Corporation

Η Sony Group Corporation («Sony» ή «η Εταιρεία») συνεχίζει να λειτουργεί την επιχείρησή της με ένα μακροπρόθεσμο πλάνο γύρω από τους «ανθρώπους», βάσει του σκοπού της «να γεμίσει τον κόσμο με συναισθήματα, μέσω της δύναμης της δημιουργικότητας και της τεχνολογίας

Στο ESG briefing που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, η Sony παρουσίασε την εξέλιξη στη διαχείρισης της βιωσιμότητας, εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη δημιουργία κοινωνικής αξίας μέσω των ποικίλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των τεχνολογιών της.

Τα κυριότερα σημεία από την παρουσίαση είναι τα παρακάτω. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο σχετικό υλικό, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας της Sony για τις επενδυτικές σχέσεις (Investor Relations-IR).

1. Διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη / Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων αειφορίας σε επιχειρήσεις
Η Sony υπολογίζει πολύ στον διάλογο με τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και ενσωματώνει ιδέες που αποκτήθηκαν από αυτήν την αλληλεπίδραση στη διαχείριση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, πραγματοποιούνται ESG briefings κάθε χρόνο από το 2018.

Η Sony ενσωματώνει τη βιωσιμότητα στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και επιταχύνει τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά μέτρα που λαμβάνει μέσω των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας της. Έχοντας εντοπίσει την «τεχνολογία» και τους «εργαζόμενους», ως τα πιο σημαντικά και ουσιαστικά θέματα για το σύνολο του Sony Group η Εταιρεία έχει καθορίσει και αποκαλύψει τον τύπο της κοινωνικής αξίας που κάθε επιχείρησή της προσπαθεί να δημιουργήσει και τις βασικές προτεραιότητες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα σε κάθε μία από αυτές.

2. Πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το περιβάλλον παγκοσμίως
Με βάση το μακροπρόθεσμο περιβαλλοντικό σχέδιο «Road to Zero» που οδηγεί έως το 2050, η Sony υλοποιεί πρωτοβουλίες για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της σε όλες τις εταιρείες που ανήκουν στο Sony Group, στις εγκαταστάσεις παραγωγής, στις αλυσίδες εφοδιασμού και στους κύκλους ζωής των προϊόντων, με βάση τέσσερις προοπτικές: κλιματική αλλαγή, πόροι, χημικές ουσίες και βιοποικιλότητα.

Πρωτοβουλίες στον τομέα Imaging & Sensing Solutions (I&SS)
«Ευθύνη» σχετικά με το περιβάλλον:
<Εξοικονόμηση ενέργειας> Στο νεόδμητο Fab 5 εντός του Τεχνολογικού Κέντρου στο Ναγκασάκι, η εγκατάσταση της τελευταίας τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας είχε ως αποτέλεσμα 30% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των καθαρών δωματίων*. Επιπλέον, το 70% του νερού που χρησιμοποιείται στις γραμμές παραγωγής συλλέγεται και επαναχρησιμοποιείται.

*Εκτίμηση βάσει δεδομένων από το Τεχνολογικό Κέντρο στο Ναγκασάκι για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016 (FY2015).

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η Sony προχωρά στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών στα εργοστάσια παραγωγής της στην Ιαπωνία. Επιπλέον, η Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd. προχωρά με τη μεγαλύτερη εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών σε οποιαδήποτε εγκατάσταση εντός του Sony Group.

Μαζί με την απόκτηση Πιστοποιητικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η εγκατάσταση αναμένεται να λειτουργεί με 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Μαρτίου 2022 (FY2021).

«Συμβολή» στο περιβάλλον:
Ο έξυπνος οπτικός αισθητήρας “IMX500” που αναπτύχθηκε από τη Sony Semiconductor Solutions Corporation είναι εξοπλισμένος με δυνατότητα επεξεργασίας τεχνητής νοημοσύνης στο λογικό τσιπ του αισθητήρα εικόνας που διαθέτει.

Αυτή η τεχνολογία αναμένεται να ενισχύσει την πρόοδο σε τομείς όπως το Internet of Things (IoT). Η επεξεργασία δεδομένων στον ίδιο τον αισθητήρα, στο τελευταίο άκρο των συστημάτων, καθιστά δυνατή την εξαγωγή μόνο των απαιτούμενων μεταδεδομένων (σημασιολογικές πληροφορίες).

Ως αποτέλεσμα, αυτή η τεχνολογία συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μειώνοντας τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός του cloud, ενώ παράλληλα μειώνει την καθυστέρηση (ταχύτητα απόκρισης) και έχει θετικές επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα.

Ο “IMX500” χρησιμοποιείται σε δοκιμές για λύσεις αντιμετώπισης κοινωνικών ζητημάτων όπως κυκλοφοριακή συμφόρηση και ατυχήματα σε αστικές περιοχές, και ως μέρος της προσπάθειας μείωσης της ενέργειας που καταναλώνουν τα συστήματα κλιματισμού στα κτίρια.

Πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων και τη μείωση του πλαστικού στη συσκευασία.
Η Sony είναι αφοσιωμένη στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των τηλεοράσεών της, των κονσολών παιχνιδιών και άλλων καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων.

Κατά την περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2021 (FY2020), η ποσότητα ενέργειας που καταναλώθηκε ετησίως ανά προϊόν ήταν 54% χαμηλότερη από την αντίστοιχη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2014 (FY2013).

Όσον αφορά τα προϊόντα μικρού μεγέθους, για τα οποία η Sony σχεδιάζει να εξαλείψει πλήρως τις πλαστικές συσκευασίες έως το 2025, η Sony χρησιμοποιεί τώρα το «Original Blended Material», ένα νέο χαρτί που κατασκευάστηκε από μπαμπού, ζαχαροκάλαμο και ανακυκλωμένο χαρτί, στη συσκευασία των ακουστικών.

Η χρήση πλαστικού έχει επίσης μειωθεί σημαντικά στη συσκευασία για τα XperiaTM και το PlayStation® 5. Για τηλεοράσεις, οι οποίες συνεχίζουν να αυξάνονται σε μέγεθος, η Sony επιταχύνει τη χρήση του ανεπτυγμένου υλικού της SORPLASTM από ανακυκλωμένο πλαστικό υλικό επιβράδυνσης φλόγας.

Εφαρμογή των περιβαλλοντικών τεχνολογιών της Sony μέσα στην κοινωνία

Η Sony προχωρά στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού οχήματος VISION-S Prototype (EV) που ενσωματώνει τις τελευταίες τεχνολογίες ανίχνευσης και μια πλατφόρμα cloud που συνδέεται με το όχημα μέσω 5G. Τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να λειτουργήσουν ως μπαταρίες αποθήκευσης μεγάλης χωρητικότητας σε μικροδίκτυο, ενώ η πλατφόρμα cloud επιτρέπει τη συνεχή αναβάθμιση των λειτουργιών του οχήματος μέσω ενημερώσεων λογισμικού.

Ως εκ τούτου, η Sony σκοπεύει να συμβάλει στην εξέλιξη των μετακινήσεων και στο περιβάλλον μέσω αυτών των τεχνολογιών.

Το «Open Energy System (OES)» που αναπτύχθηκε από τη Sony Computer Science Laboratories, Inc. είναι ένα σύστημα μικροδικτύου που επιτρέπει στις κατοικίες να ανταλλάσσουν αμοιβαία ηλεκτρική ενέργεια μέσω συνεχούς ρεύματος.

Τα αποτελέσματα από τις δοκιμές υλοποίησης αυτού του συστήματος διατέθηκαν σε ανοικτή βάση στο τέλος του περασμένου έτους.

Η SynecO, Inc., που ιδρύθηκε ως το πρώτο έργο του Sony Innovation Fund: Environment, στοχεύει στη συμβολή στη βιοποικιλότητα και τις λύσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή, μέσω των τεχνολογιών της γνώσης και υποστήριξης που σχετίζονται με τη Συν-οικοκαλλιέργεια (Synecoculture) και άλλα ενισχυμένα οικοσυστήματα.

Προκειμένου να παρέχει στους ανθρώπους εμπειρίες που επιβεβαιώνουν τη σχέση μεταξύ «του πλανήτη Γη και του Διαστήματος», η Sony συμμετέχει σε κοινές τεχνολογικές επιδείξεις και διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου του Τόκιο και της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Έρευνας (JAXA).

Αυτό περιλαμβάνει τη συν-ανάπτυξη ενός εξαιρετικά μικρού δορυφόρου εξοπλισμένου με τεχνολογία αισθητήρων λήψης φωτογραφίας Sony, ικανού να καταγράφει εικόνες προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχει προγραμματιστεί να εκτοξευτεί στο διάστημα το επόμενο έτος.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας