Η παρούσα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ με τίτλο «H αγορά All Inclusive στα ταξίδια για «Ήλιο και Θάλασσα»|Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία» στοχεύει στην κατανόηση των χαρακτηριστικών, του μεγέθους και της εξέλιξης της εν λόγω αγοράς μέσα από μια διαχρονική ανάλυση βασικών μεγεθών (2015, 2019, 2022) για την Ελλάδα και τις ανταγωνίστριες χώρες Ισπανία και Τουρκία.

Η μελέτη βασίζεται σε δεδομένα από την IPK International, εταιρεία με εξειδίκευση στην έρευνα της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των τουριστών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις αυτές χώρες συγκαταλέγονται στους δημοφιλέστερους προορισμούς παγκοσμίως για το προϊόν «Ήλιος & Θάλασσα».

Με βάση τη μελέτη, οι διακοπές με το σύστημα “all Inclusive’’ αποτελούν ένα σημαντικό προϊόν για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς τo 1/4 των συνολικών αφίξεων των εισερχόμενων επισκεπτών της Ελλάδας το 2022 αφορά αυτού του τύπου διακοπές, με το μερίδιο των εισπράξεων να είναι μεγαλύτερο, φτάνοντας το 30% επί του συνόλου.

Σύμφωνα με την ανάλυση, τα κύρια σημεία έχουν ως εξής:

Βασικά μεγέθη για “all inclusive’’ διακοπές στο προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα»: Αφίξεις, Διανυκτερεύσεις, Εισπράξεις

 • Σε απόλυτα νούμερα, το 2022 στη χώρα μας καταγράφηκαν 7,0 εκατ. αφίξεις για “all inclusive’’ διακοπές στο προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα» (Η&Θ) επί του συνόλου των 27,8 εκατ. και 61,2 εκατ. διανυκτερεύσεις, στο 28% επί του συνόλου των 216,9 εκατομμυρίων.
 • Σε επίπεδο εισπράξεων, από τα 9,2 δισ. ευρώ που υπολογίζονται ως συνολική δαπάνη συμπεριλαμβάνοντας όλα τα έξοδα του τουρίστα -δηλαδή τόσο αυτά που δαπανώνται εντός της χώρας για διαμονή, εστίαση κλπ., όσο και αυτά που δαπανώνται εκτός για την προμήθεια tour operator, αεροπορικό εισιτήριο κλπ.- στην Ελλάδα εκτιμάται ότι παραμένουν τα 5,5 δισ. ευρώ, 30% επί των συνολικών εισπράξεων από τον εισερχόμενο τουρισμό (17,6 δισ.).

Η εξέλιξη του “all inclusive”

 • Στην Ελλάδα, το 2022 και ειδικά στο προϊόν Η&Θοι αφίξεις των 7,0 εκατ. για διακοπές “all inclusive’’ ανέκαμψαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2019, προ πανδημίας, με οριακή μείωση 1%, έχοντας παρουσιάσει πάντως σημαντική αύξηση έναντι των 5,4 εκατ. του 2015. Από την άλλη πλευρά, αύξηση κατά 8% έναντι του 2019, με 8,1 εκατ. σημειώνουν οι αφίξεις στο προϊόν Η&Θ χωρίς “all inclusive’’ στη χώρα μας.
 • Και στις τρεις συγκρινόμενες αγορές, Ισπανία, Τουρκία και Ελλάδα, προ πανδημίας, μεταξύ 2015 και 2019, συνολικά οι αφίξεις για διακοπές για Η&Θ, είτε με είτε χωρίς “all Inclusive’’, παρουσίασαν σημαντική αύξηση σε ποσοστό μεταξύ 25% και 35% περίπου.
 • Μεταξύ 2019 και 2022, οι αφίξεις για διακοπές για Η&Θ παρουσίασαν αύξηση 3% σε Ελλάδα και Ισπανία και μείωση 7% στην Τουρκία, ενώ οι αφίξεις “all inclusive” παρουσίασαν οριακή μείωση κατά 1% στην Ελλάδα και κατά 9% στην Τουρκία, αλλά δεν μεταβλήθηκαν στην Ισπανία.
 • Ειδικά για το προϊόν “all inclusive” είναι εντυπωσιακά σταθερό το μερίδιο επί του συνόλου διαχρονικά από το 2015 έως το 2022 και στις τρεις αγορές: στην Ελλάδα από το 48% επί του συνόλου των αφίξεων για Η&Θ το 2015 στο 47% το 2022, στην Ισπανία σταθερά στο 40% και στην Τουρκία, με σαφώς μεγαλύτερη προτίμηση των επισκεπτών στο 60% το 2022 από 59% το 2015.

Δείκτες Δαπάνης
Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη

 • Αντίθετα με την εδραιωμένη πεποίθηση ότι πρόκειται για διακοπές χαμηλής δαπάνης, οι τουρίστες για Η&Θ που επιλέγουν το σύστημα “all inclusive”  παρουσιάζουν υψηλότερη δαπάνη σε σχέση με τους μεμονωμένους, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ανταγωνίστριες χώρες (Ισπανία και Τουρκία).
 • Για το 2022, στην Ελλάδα η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) στο προϊόν Η&Θ ‘‘all inclusive’’ είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ΜΚΔ χωρίς ‘‘all inclusive’’, κατά 13%, ενώ στην Ισπανία και την Τουρκία κατά 22% και 7% αντίστοιχα.
 •  Η Ελλάδα παρουσιάζει μεγαλύτερη ΜΚΔ σε σύγκριση με τις ανταγωνίστριες Ισπανία και  Τουρκία στο προϊόν Η&Θ σε όλα τα υπό μελέτη έτη, 2015, 2019 και 2022, είτε πρόκειται για “all inclusive” είτε χωρίς.
 • Σημειώνεται ότι οι δαπάνες αναφέρονται στη συνολική δαπάνη των τουριστών και όχι μόνο στα ποσά που δαπανούν εντός της χώρας, που είναι αυτά που καταγράφονται στην Έρευνα Συνόρων της ΤτΕ. Δηλαδή, εκτός από τη δαπάνη που κάνει ο τουρίστας στην Ελλάδα (και που είναι το μέγεθος που καταγράφει η Έρευνα Συνόρων), περιλαμβάνουν και τις δαπάνες των τουριστών για τη μετάβασή τους, καθώς και άλλες δαπάνες (πχ προμήθειες tour operators) που τυχόν πραγματοποίησαν εκτός Ελλάδας για το ταξίδι τους.
 • Ενδεικτικά για το 2022:
  • Η ΜΚΔ για την Ελλάδα στο προϊόν Η&Θ ήταν 1.226 ευρώ, ενώ στην Ισπανία ήταν 1.120  ευρώ και στην Τουρκία 1.080 ευρώ.
  • Ειδικά, για διακοπές “all inclusive” στο προϊόν Η&Θ, η ΜΚΔ είναι υψηλότερη για την Ελλάδα στα 1.307 ευρώ, την Ισπανία  στα 1.259 ευρώ και την Τουρκία στα  1.108 ευρώ.
  • Xωρίς “all inclusive”, στο ίδιο προϊόν Η&Θ, η ΜΚΔ της Ελλάδας το 2022 ήταν 1.156 ευρώ (Ισπανία: 1.029 ευρώ, Τουρκία: 1.038 ευρώ).

     Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση

 • Αυξητική τάση παρουσιάζει και η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) και στις τρεις χώρες, με την Ελλάδα να έχει την «πρωτιά» και στην περίπτωση αυτή σε σχέση με τις δύο ανταγωνίστριες αγορές και στο “all inclusive’’ να είναι υψηλότερη. Έτσι, για το 2022:
 • Η ΜΔΔ για την Ελλάδα στο προϊόν Η&Θ ήταν 130 ευρώ, ενώ στην Ισπανία 111 ευρώ και στην Τουρκία 102 ευρώ.
 • Ειδικότερα για ‘’all inclusive’’ στο προϊόν Η&Θ, η ΜΔΔ της Ελλάδας το 2022 ήταν 150 ευρώ, συγκριτικά με τα 142 ευρώ της Ισπανίας και τα 110 ευρώ της Τουρκίας.
 • Στο Η&Θ χωρίς ‘’all inclusive’’, η ΜΔΔ της Ελλάδας το 2022 ήταν 115 ευρώ (Ισπανία: 94 ευρώ, Τουρκία: 91 ευρώ).

Μέση Διάρκεια Παραμονής

 • Στη χώρα μας για το 2022 η Μέση Διάρκεια Παραμονής χωρίς “all inclusive’’ στο προϊόν Η&Θ ήταν 10,1 ημέρες, ενώ στις διακοπές “all inclusive’’ 8,7 ημέρες με τους επισκέπτες να μένουν λίγο περισσότερο στην Ισπανία (10,9 ημέρες και 8,9 αντίστοιχα) και ακόμη πιο πολύ στην Τουρκία (11,4 και 10,1 ημέρες αντίστοιχα). 

Στο προϊόν Η&Θ, τόσο οι διακοπές “all Inclusive’’ όσο και οι χωρίς, επηρεάζονται άμεσα από τις μεταβολές των τιμών (price sensitive), καθώς η αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση οδηγεί σε μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας