Η Περιφέρεια Αττικής εξειδικεύοντας περαιτέρω το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» για δράσεις επιχειρηματικότητας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την πλατφόρμα www.attica-forum.gr με απώτερο στόχο τον καθορισμό συγκεκριμένων και ουσιαστικών δράσεων που θα υποστηρίξουν το επιχειρηματικό σύστημα της Αττικής.

Οι διαθέσιμοι πόροι για δράσεις επιχειρηματικότητας (κρατικών ενισχύσεων) ανέρχονται σε περίπου 200 εκ. Δημόσια Δαπάνη και αναμένεται να ενισχυθούν περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις (νεοφυείς, μικρομεσαίες και φυσικά πρόσωπα).

Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο μέσω του οποίου οι πόροι της Περιφέρειας θα κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις και τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας ενισχύοντας την απασχόληση και την αυτοαπασχόληση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του προγράμματος αποτελεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και ουσιαστική συμβολή στη δημόσια διαβούλευση φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.

Για αυτό τον σκοπό η Περιφέρεια Αττικής, παράλληλα με το www.attica-forum.gr, θα διοργανώσει το αμέσως προσεχές διάστημα δημόσιες εκδηλώσεις και συναντήσεις με κοινωνικούς εταίρους, συλλογικούς και θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας