Συστήματα Ασφάλειας Ξενοδοχείων Μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους που εξετάζει ένας δυνητικός πελάτης ξενοδοχείων είναι το αν το κατάλυμά μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του κατά την διαμονή του.

Συστήματα Ασφάλειας ΞενοδοχείωνΗ ασφάλεια ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο στην εγκατάστασης σύγχρονης κλειδαριάς ή στην τελευταίας τεχνολογίας συστήματος παρακολούθησης αλλά στην γενικότερη αντίληψη που διαθέτει ο επαγγελματίας της φιλοξενίας αναφορικά με αυτό το φλέγον ζήτημα. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο στο συγκεκριμένο θέμα, είναι ότι παρ όλο που η ασφάλεια θεωρείται μείζον προϋπόθεση, πολλές επιχειρήσεις φιλοξενίας δεν έχουν τα απαραίτητα συστήματα για τη προστασία των επισκεπτών και του προσωπικού τους. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό, κυρίως στην Ελλάδα, είναι λόγω ελλιπής ενημέρωσης των επιχειρηματιών, είτε λόγω του υψηλού κόστους εγκατάστασης και συντήρησης τέτοιων συστημάτων. Συστήματα Ασφάλειας Ξενοδοχείων

Και το παράδοξο είναι ότι σύμφωνα με την διεθνή νομοθεσία, σχετικά με την ασφάλεια των επιχειρήσεων φιλοξενίας, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει συστήματα ασφάλειας για τη προστασία των πελατών αλλά και του προσωπικού. Όταν ωστόσο καταρριφθεί η νοοτροπία πως το security στον χώρο του τουρισμού αποτελεί αναγκαστική δαπάνη και κατανοηθεί πως πρόκειται για επένδυση στην παραγωγική διαχείριση του ρίσκου της, τότε θα υπάρξουν ουσιαστικά περιθώρια βελτίωσης, που θα μεγιστοποιήσουν το αίσθημα ασφάλειας των τουριστών. Συστήματα Ασφάλειας Ξενοδοχείων

Όταν ωστόσο καταρριφθεί η νοοτροπία πως το security στον χώρο του τουρισμού αποτελεί αναγκαστική δαπάνη και κατανοηθεί πως πρόκειται για επένδυση στην παραγωγική διαχείριση του ρίσκου της, τότε θα υπάρξουν ουσιαστικά περιθώρια βελτίωσης, που θα μεγιστοποιήσουν το αίσθημα ασφάλειας των τουριστών.

Στο παρόν τεύχος του περιοδικού ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ, μερικές από τις πιο έγκυρες και εταιρείες του κλάδου που ειδικεύονται στην διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών ασφαλείας τοποθετούνται αναφορικά με αυτό το θέμα.

Η ασφάλεια ενισχύει τον τουρισμό

Ο τουρισμός είναι ένας τομέας που ειδικά τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ραγδαία αύξηση και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής μιας και αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές πηγές εσόδων για την Ελλάδα. Ο παράγοντας ασφάλεια αποτελεί βασικό συστατικό για την ανάπτυξη αυτού του κλάδου διεθνώς και οι σύγχρονοι επιχειρηματίες στην φιλοξενία έχουν πλήρη αντίληψη των αναγκών για ασφάλεια όπως αυτές προκύπτουν από την εγκληματικότητα, την τρομοκρατία, τις απρόβλεπτες φυσικές καταστροφές, αλλά και την ραγδαία εισροή τουριστών στην Ελλάδα. Ο επιχειρηματίας λοιπόν που δραστηριοποιείται στο τομέα της εστίασης και της φιλοξενίας, οφείλει να κάνει σχολαστική έρευνα, προς αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων.

Ασφάλεια και προστασία

Αρχικά χρειάζεται να μελετήσει διεξοδικά τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ISO καθώς και τις τεχνικές συμμόρφωσης με το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Η κύρια πρόκληση ωστόσο είναι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο κομμάτι της επιτήρησης και ασφάλισης χώρων μέσω ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης που επιτρέπουν την αποτελεσματική παρακολούθηση όλων των ζωνών ασφάλειας. Σύμφωνα με την εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ η ασφάλεια των επιχειρήσεων φιλοξενίας θα πρέπει να εξετάζεται σε επίπεδα Safety και Security, ως, προστασία και προφύλαξη δηλαδή έναντι ατυχημάτων-μη σκόπιμων συμβάντων και κακόβουλων ενεργειών-δολιοφθορών, αντίστοιχα. Συστήματα Ασφάλειας ΞενοδοχείωνΕιδικότερα, σε επίπεδο:

Συστήματα Ασφάλειας Ξενοδοχείων

Safety, εντάσσεται ο σχεδιασμός-υποδομές-διαδικασίες του ξενοδοχείου για πρόληψη και προστασία από εκδήλωση πυρκαγιάς, πλημμύρας, αστοχίας λειτουργίας εγκαταστάσεων, αμέλειας εργαζομένων ή επισκεπτών και παρόμοια τυχαία συμβάντα. Η πρόληψη επιτυγχάνεται αφενός με εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης, φωτισμού ασφαλείας και αυτοματισμού επιτήρησης εγκαταστάσεων, και αφετέρου με εκπαίδευση στην τήρηση κανόνων και διαδικασιών ασφαλείας. Όπως αναφέρεται από την εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, οι λύσεις safety-ασφαλείας, που διατίθενται στην αγορά, μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετικά χρήσιμες με δεδομένο ότι σιωπηλά επιτηρούν και εντοπίζουν την εκδήλωση φαινομένων σε πρώιμο στάδιο (πχ πυρανιχνευτές σε δωμάτια), κινητοποιούν προσωπικό συντήρησης ή φύλακες, αναγγέλλουν το συμβάν με οπτικές-ηχητικές σημάνσεις, καταστέλλουν αυτόματα ή χειροκίνητα (πχ αυτόματη κατάσβεση μαγειρικών χοανών) αλλά και καθοδηγούν το προσωπικό για ασφαλή εκκένωση (π.χ. φωτιστικά ασφαλείας). Επιπλέον, μέσω αυτοματισμών επιτηρούνται υπερβάσεις κατωφλίων (π.χ. χλωρίωση πισίνας) ή διακοπές λειτουργίας κρίσιμου εξοπλισμού (π.χ. ηλεκτρική παροχή ψυγείων), ενεργοποιούνται εφεδρικές μονάδες και αποκαθίσταται οι συνθήκες άνεσης-ασφάλειας. Συστήματα Ασφάλειας Ξενοδοχείων

Security, όπου εντάσσονται οι αντίστοιχες ενέργειες για πρόληψη και προστασία από σκόπιμες κακόβουλες ενέργειες (κλοπές, επιθέσεις, απαγωγές) αλλά και δολιοφθορές-τρομοκρατικές ενέργειες με σκοπό την απώλεια ζωών, την καταστροφή κρίσιμων εγκαταστάσεων και τη διακοπή λειτουργίας της μονάδας φιλοξενίας. Οι λύσεις security-ασφαλείας που διατίθενται στην αγορά, περιλαμβάνουν συστήματα επιτήρησης περιμέτρου ξενοδοχείων με συστήματα καμερών (CCTV) και έξυπνων αισθητήρων ανίχνευσης παρουσίας-κίνησης, συστήματα ελέγχου πρόσβασης (Access Control) σε κρίσιμους χώρους ή χώρους φιλοξενίας παιδιών-ευπαθών ομάδων, συστήματα συναγερμού με παγίδευση ζωνών-ανοιγμάτων και ανίχνευση εισόδου σε χώρους μη επιτρεπόμενες ώρες (π.χ. χώρος γυμναστηρίου ή πισίνας).

Συστήματα Ασφάλειας ΞενοδοχείωνΣυστήματα οπτικών-θερμικών ανιχνευτών και καμερών καταγραφής τεχνολογίας people counting και heat mapping, για εντοπισμό περιοχών του ξενοδοχείου με μεγάλη συγκέντρωση επισκεπτών και ανάγκη κινητοποίηση προσωπικού ασφαλείας ή εξυπηρέτησης

  • Συστήματα διαχείρισης δωματίου ξενοδοχείου (RMS: Room Management Systems) με διασύνδεση με το σύστημα ξενοδοχειακών κρατήσεων για προθέρμανση δωματίου, φωτισμό welcome, ασύρματο έλεγχο της ηλεκτρικής κλειδαριάς, έξυπνο θερμοστάτη με προσαρμογή στις συνήθειες/προτιμήσεις του πελάτη και την παρουσία του εντός/εκτός δωματίου
  • Ενοποιημένα συστήματα διαχείρισης με συνδυασμό παραπάνω τεχνολογιών και έξυπνη διαχείριση σε κεντρικό περιβάλλον γραφικών με κατόψεις χώρων και συσχετίσεις συμβάντων safety & security για στοχευμένη ενεργοποίηση σεναρίων και κινητοποίηση προσωπικού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας