Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) ανέθεσε στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) την εκπόνηση μελέτης σχετικά με την ενεργειακή συμπεριφορά των ξενοδοχείων, προκειμένου να σχεδιαστούν τα πακέτα ενίσχυσης της επόμενης μέρας. Αυτά σχεδιάζονται με βάση τους πυλώνες και τις προτεραιότητες που έχουν οριστεί από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Εθνικό Ταμείο Ανάκαμψης. Στις έξι ενότητες της έρευνας, εξετάστηκαν η ενεργειακή διαχείριση που κάνουν τα ξενοδοχεία, αλλά και η διαχείριση των υδάτινων πόρων, των υγρών και λοιπών αποβλήτων. Εντοπίστηκαν τα προβλήματα και εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ξενοδόχοι κατά τις επενδυτικές τους προσπάθειες και καταγράφηκαν οι πιστοποιήσεις που διαθέτουν τα ξενοδοχεία.

Τέλος, έγινε και μια χωρική πολυμεταβλητή ανάλυση, η οποία ανέδειξε την υπάρχουσα κατάσταση, αλλά και τις τάσεις που διαγράφονται σχετικά με τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη των ελληνικών ξενοδοχείων.

Στα αποτελέσματα σημειώνεται η ισχυρή πρόθεση των ξενοδόχων να μειώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα των ξενοδοχείων και να προχωρήσουν σε «πράσινες» επενδύσεις, αν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες χρηματοδότησης.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την έρευνα:

  • 28% είναι το μέσο ποσοστό μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης που θέτει ως στόχο η πλειονότητα των ξενοδοχείων της χώρας,
  • 34% των ξενοδοχείων ενδιαφέρεται να επενδύσει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
  • 68% των ξενοδοχείων πραγματοποιεί δράσεις ανακύκλωσης,
  • 85% των ξενοδοχείων προτίθεται να επενδύσει σε εξοπλισμό ανακύκλωσης,
  • 69% του ξενοδοχειακού δυναμικού ενδιαφέρεται να αποκτήσει πιστοποίηση σχετικά με το περιβάλλον, την ενέργεια και την αειφορία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας