QI?a-31052016-????Mô? ????ú??S ??ù ?????? ??? ???? ??????.(EUROKINISSI-??d??? ???

Για πολλούς ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), το καλοκαίρι σημαίνει διακοπές και ταξίδια. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, περίπου το ένα τρίτο (32,9%) του πληθυσμού της ΕΕ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά στις με τις διακοπές μιας εβδομάδας.

Σε αυτή την κατάσταση βρίσκονται ελαφρώς περισσότερα νοικοκυριά με συντηρούμενα παιδιά (34,6%) σε αντίθεση με αυτά χωρίς (31,3%).

Το χαμηλότερο ποσοστό στη Σουηδία, το υψηλότερο στη Ρουμανία και την Κροατία

Η Δανία (13,7%), η Φινλανδία (14,2%), η Αυστρία (15,4%) και η Ολλανδία (16,2%) ήταν τα κράτη μέλη της ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό ατόμων που δεν μπορούν να πάνε διακοπές μίας εβδομάδας.

Στην άλλη πλευρά της κατάταξης, περισσότεροι από 6 στους 10 ανθρώπους στη Ρουμανία (66,6%) και την Κροατία (62,8%) δεν μπορούσαν να πάνε διακοπές μιας εβδομάδας. Περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της Βουλγαρίας (56,4%), της Ελλάδας (53,6%), της Κύπρου (53,5% το 2015) και της Ουγγαρίας (50,7%) βρίσκονται στην ίδια κατάσταση.

Κατά την τελευταία πενταετία, το ποσοστό ανθρώπων που δεν είναι σε θέση να πληρώσει για διακοπές μιας εβδομάδας μειώθηκε σε όλα τα κράτη μέλη εκτός από την Κύπρο (από 47,6% το 2011 σε 53,5% το 2015), τη Δανία (από 10,5% το 2011 σε 13,7% Το 2016) και την Ελλάδα (από 51,2% το 2011 σε 53,6% το 2016).

Η πιο αξιοσημείωτη μείωση σημειώθηκε στη Λετονία (από 63,4% το 2011 σε 37,1% το 2016), ακολουθούμενη από την Πολωνία (-19,3%), την Εσθονία (-18,6%), τη Βουλγαρία (-16,9% ), τη Μάλτα (-16,7%) και την Ουγγαρία (-15,6%).

Σε επίπεδο ΕΕ, το μερίδιο του πληθυσμού που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τις εβδομαδιαίες διακοπές του μειώθηκε κατά 5,1 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2011 και 2016, από 38,0% σε 32,9%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας