Θετικές σε γενικές γραμμές ήταν οι επιδόσεις στον κλάδο των ξενοδοχείων-εστιατορίων το 2015, σύμφωνα με έρευνα της ΙCAP.

Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις των 1.482 επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 4,1%, σε €2,2 δισ. το 2015. Τα αντίστοιχα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν με εντονότερο ρυθμό (5,3%), στοιχείο ενδεικτικό περικοπής του κόστους. Ωστόσο, το λειτουργικό αποτέλεσμα περιορίστηκε λόγω των αυξημένων λειτουργικών δαπανών και τελικά τα κέρδη (προ φόρου) μειώθηκαν κατά 14,9% το 2015/14, σε €84,8 εκ.

Περαιτέρω, το συνολικό ενεργητικό του κλάδου αυξήθηκε κατά 3,3%, ανερχόμενο σε €8,6 δισ. το 2015, ενώ αξιόλογη αύξηση (5,2%) σημείωσαν και τα ίδια κεφάλαια, τα οποία ανήλθαν σε €4,7 δισ. περίπου.

Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, επισημαίνεται η βελτίωση του μεικτού περιθωρίου, από 38,66% το 2014 σε 39,11% το 2015. Το περιθώριο καθαρού κέρδους υποχώρησε σε 3,89% και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων σε 1,86%.

Επιστροφή των επιχειρήσεων στην κερδοφορία το 2015

Τα συνολικά μεικτά κέρδη των επιχειρήσεων της χώρας το 2015, ανεξαρτήτως κλάδου, αυξήθηκαν κατά 8,9%, ανερχόμενα σε €27,1 δισ., ενώ το σχετικό περιθώριο διευρύνθηκε σε 21,2%, από 18,9% το προηγούμενο έτος. Οι μεταβολές αυτές οδήγησαν σε δραστική αύξηση (66,3%) του λειτουργικού αποτελέσματος, και τελικά στην ανάκτηση της κερδοφορίας του εταιρικού τομέα.
Πράγματι, το έτος 2015 αποτέλεσε το ορόσημο που σηματοδότησε την εντυπωσιακή επάνοδο στην κερδοφορία και το τέλος μιας παρατεταμένης περιόδου συσσώρευσης ζημιών, με εγγραφή κερδών (προ φόρων) ύψους  €2,1 δισ.
Επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (το 62,3%) ήταν κερδοφόρες το 2015, τα δε κέρδη τους υπερίσχυσαν και καθόρισαν και το συνολικό αποτέλεσμα.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του εταιρικού τομέα  συνολικά, προέρχονται από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης 16.168 επιχειρήσεων ΑΕ και ΕΠΕ για τα έτη 2015 και 2014. Τα οικονομικά αυτά στοιχεία συνέλλεξε και επεξεργάστηκε η ICAP Group.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας