Η εταιρεία Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ ανακοινώνει ότι υπεγράφη καταρχήν συμφωνία-πλαίσιο με την εταιρεία Attica Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών, προκειμένου να προχωρήσει στη διάθεση του συνόλου των μετοχών που κατέχει σήμερα στην εταιρεία Χελλένικ Σηγουέϊς ΑΝΕ (HSW), καθώς και στην αγορά δύο πλοίων.

Αναλυτικότερα, η εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους και αλληλεξαρτώμενες (en bloc) συναλλαγές, οι οποίες είναι:

  • Πώληση από τις Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ στην ATTICA Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών των 37.667.504 μετοχών της εταιρείας Χελλένικ Σηγουέϊς ΑΝΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σήμερα ποσοστό 48,53% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου της, έναντι τιμήματος 78.500.000 ευρώ.
  • Αγορά του πλοίου “SUPERFAST XII” από εταιρεία του Ομίλου Grimaldi, κύριο μέτοχο των Μινωικών Γραμμών, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Άττικα Φέρρις Ναυτική Εταιρεία, 100% θυγατρική της Attica Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών, έναντι συνολικού τιμήματος 74,5 εκατ. ευρώ.
  • Αγορά από τις Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ του ταχύπλοου πλοίου “HIGHSPEED 7” από την εταιρεία Χελλένικ Σηγουέϊς ΑΝΕ έναντι συνολικού τιμήματος 25 εκατ. ευρώ.

Η υλοποίηση της συμφωνίας τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τη λήψη των αναγκαίων εταιρικών και άλλων εγκρίσεων. Οι παραπάνω συναλλαγές θα ολοκληρωθούν μόλις πραγματοποιηθεί η απόκτηση ελέγχου της εταιρείας HSW από την ATTICA Ανώνυμος  Εταιρία Συμμετοχών, για την οποία η τελευταία έχει υποβάλει σχετική γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού λόγω άλλης συναλλαγής και η οποία βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης.

Οι Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ εκτιμούν ότι η υλοποίηση της συναλλαγής θα είναι επωφελής για την εταιρεία, αλλά και θα συνδράμει μακροπρόθεσμα στον εξορθολογισμό της εσωτερικής ακτοπλοϊκής αγοράς και τη διατήρηση ορθού επιπέδου υγιούς ανταγωνισμού στον κλάδο.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας