Η Κοινωνία της Πληροφορίας προκήρυξε διαγωνισμό για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Μητρώου των Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Το έργο αφορά στη δημιουργία της πλατφόρμας «mydigitaltourism», τη διαλειτουργικότητα με δημόσια μητρώα και συστήματα, καθώς και τη σύνδεση με άλλα υπο-δημιουργία μητρώα και εφαρμογές του Υπουργείου Τουρισμού και άντληση στοιχείων από αυτά και την ψηφιοποίηση αρχείων. Ο τουριστικός τομέας συνεισφέρει με πάνω από το 30% του ΑΕΠ στην οικονομική δραστηριότητα και παράλληλα απασχολεί το 25% του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας, αποτελώντας το βασικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας.

Αναπτυσσόμενος με τριπλάσιο ρυθμό από τους υπόλοιπους τομείς, συμπαρασύρει στην ανάπτυξη τους κλάδους των κατασκευών, των μεταφορών, των υπηρεσιών και του λιανεμπορίου, ενώ παράλληλα παρουσιάζει ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο του τουρισμού, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των τουριστών για προσωποποιημένες, ελκυστικές και ποιοτικές εμπειρίες και υπηρεσίες, επιβάλλουν την εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αφομοίωση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Για τη διοικητική εξυπηρέτηση αλλά και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα του τουρισμού προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ελέγχου της λειτουργίας του συνόλου των τουριστικών επιχειρήσεων e-ΜΗΤΕ.

Στη νέα πλατφόρμα θα μεταπέσουν τα δεδομένα και οι λειτουργίες του υφιστάμενου Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ), ενώ η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των υπαρχόντων δεδομένων στην μορφή που θα καθορίσει ο Ανάδοχος κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί διαλειτουργικότητα με σκοπό τη διασύνδεση με μητρώα και συστήματα στα οποία τηρούνται στοιχεία για τις τουριστικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε το Υπουργείο να μπορεί να έχει μια αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων.

Τα στοιχεία που θα αντλούνται θα αφορούν όλες τις νομίμως λειτουργούσες τουριστικές επιχειρήσεις, ενώ η διαδικασία υποβολής στοιχείων για την αρχική αδειοδότηση ή την ανανέωση της αδειοδότησης αυτών θα παραμείνει αρμοδιότητα των τρίτων συστημάτων. Παράλληλα, θα ενταχθεί ο έλεγχος των επιχειρήσεων από τις περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου (ΠΥΤ) στο πλαίσιο της διερεύνησης τυχόν καταγγελιών που επίσης θα υποβάλλονται μέσω του νέου συστήματος.

Στόχος της πλατφόρμας «mydigitaltourism» είναι η μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, η βελτίωση της διαθεσιμότητας έγκαιρων και αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων σχετικά με τις τουριστικές οικονομικές δραστηριότητες και η παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο που αφορούν στη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα (π.χ. διαμονή εκτός καταλυμάτων σε άλλου είδους εγκαταστάσεις όπως camping, σκάφη αναψυχής κ.α.), τη στιγμή που αυτά θα γίνονται διαθέσιμα από τις επιχειρήσεις, σχετικά με τις αφίξεις τουριστών.

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι ο εξορθολογισμός και η αυτοματοποίηση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου, με σκοπό τη διευκόλυνση του έργου της διοίκησης, την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους διοικούμενους και τους πολίτες, εξασφαλίζοντας στον φορέα τα κρίσιμα εκείνα στοιχεία που απαιτούνται για την διαμόρφωση της κατάλληλης τουριστικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του εν λόγω συστήματος θα καθοριστούν οι μεταβλητές που μπορούν να συλλεχθούν (π.χ. μεταβλητές που ούτως ή άλλως συλλέγονται κατά τη γνωστοποίηση των επιχειρήσεων αλλά και επιπλέον μεταβλητές που θα μπορούσαν να συλλεγούν με τη συμπλήρωση σύντομου ερωτηματολογίου).

Επιπλέον, το Υπουργείο θα αποκτήσει την ικανότητα να ελέγχει και υποστηρίζει την άντληση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο τη στιγμή που αυτά θα γίνονται διαθέσιμα από τις Τουριστικές Επιχειρήσεις και να συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την Ολιστική Διαχείριση της Τουριστικής Ανάπτυξης της χώρας. Στο πλαίσιο του έργου θα ενταχθούν στην νέα πλατφόρμα «mydigitaltourism» το σύνολο σχεδόν των τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου φθάνει σε 13,14 εκατ. ευρώ.

Ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής έχει ορισθεί η 10η Ιανουαρίου 2024 ενώ η αποσφράγιση των προσφορών , σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα γίνει την 16η Ιανουαρίου 2024.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας