Ευθύνες επιρρίπτει το Τεχνικό Επιμελητήριο Κέρκυρας στους αρμόδιους φορείς (υπουργείο και ΤΑΙΠΕΔ) για έλλειψη κάθε ελέγχου στο πλαίσιο της σύμβασης που προβλέπει παρακολούθηση των σταδίων της υλοποίησης των συμφωνηθέντων και η Fraport απαντά «Κύριοι είστε αναρμόδιοι».

Η επιστολή του Παραρτήματος Κέρκυρας ΤΕΕ:

«Η πρώτη καλοκαιρινή περίοδος για το αεροδρόμιο του νησιού, υπό το νέο καθεστώς λειτουργίας με ευθύνη της Fraport, βαίνει προς το τέλος της και η επιβατική κίνηση έχει ήδη κορυφωθεί.

Η εξυπηρέτηση των επιβατών και η γενική εικόνα της λειτουργίας του αεροδρομίου δεν έχει βελτιωθεί σε σχέση με τις προηγούμενες περιόδους αιχμής – όταν αυτή γινόταν με κρατική ευθύνη -, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι προσδοκίες των υποστηρικτών της παραχώρησης.

Βεβαίως, μένει να αποδειχθεί αν η υλοποίηση του σχεδιασμού, όπως έχει παρουσιαστεί από τη Fraport, θα αναβαθμίσει την εξυπηρέτηση των τουριστών, θα εξυπηρετεί τις ποικίλες και συχνές ανάγκες μετακίνησης των ντόπιων, θα ενισχύσει την ασφάλεια που σχετίζεται με τη λειτουργία του αεροδρομίου, θα συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας του αερολιμένα και θα ωφελήσει την τοπική οικονομία.

Πέρα από την οικονομική διάσταση της συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Fraport, βαρύνουσα σημασία έχει ο τοπικός κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος της εφαρμογής της.

Υπό αυτή την οπτική, θεωρούμε ότι το κοινωνικό όφελος, κατ’ ελάχιστο, εξασφαλίζεται με την τήρηση των όρων της σύμβασης παραχώρησης των 14 αεροδρομίων.

Από την εικόνα που παρουσιάζει το αεροδρόμιο Ι. Καποδίστριας της Κέρκυρας και από την πληροφόρηση που έχουμε, δεν προκύπτει ότι γίνεται καταγραφή, παρακολούθηση ή ρύθμιση, οποιασδήποτε πτυχής της λειτουργίας του, από κρατική υπηρεσία ή από ανεξάρτητο φορέα.

Δηλαδή, από εκείνους τους μηχανισμούς που έχουν οριστεί να ελέγχουν και να πιστοποιούν την ορθή εφαρμογή της σύμβασης και της ισχύουσας νομοθεσίας (αδειοδοτήσεις εργασιών, ασφάλιση και καταλληλότητα εργατοτεχνικού προσωπικού, έλεγχοι ασφαλείας εγκαταστάσεων κ.λπ.).

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, επισημαίνουμε ότι οι μηχανισμοί ελέγχου, όπως προβλέπονται στη σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Fraport, είναι αναγκαίο να λειτουργήσουν άμεσα, με πλήρως αποσαφηνισμένο κανονιστικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων, ευθυνών και λογοδοσίας. Αυτή, κατά την άποψή μας, θα είναι η ελάχιστη εγγύηση για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος απέναντι σε μια παραχώρηση που αμφισβητήθηκε έντονα».

Η απάντηση της Fraport

Στην άμεση απάντηση επου ξέδωσε η διοίκηση της Fraport στην Κέρκυρα, την οποία και υπογράφει ο Γ. Παπάζογλου, αναφέρονται τα εξής:

«Καθώς διακινούνται από παντελώς αναρμόδιους φορείς πληροφορίες σχετικά με τα έργα στο αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» θα ήθελα να σας ενημερώσω υπεύθυνα για τις εργασίες των πρώτων 100 ημερών , που με επιστολή της η εταιρία από τις 9.8.2017 ενημέρωσε αρμοδίως τις τοπικές αρχές. ( Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Δήμο Κέρκυρας).

Πραγματοποιήθηκαν 326 έργα, από τα οποία 16 αφορούσαν σε έργα φωτοσήμανσης, 29 σε δομικά έργα, 81 σε ηλεκτρολογικά έργα και 200 σε υδραυλικά/μηχανολογικά έργα. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά οι παρεμβάσεις ανά κατηγορία (ακολουθεί πίνακας).

Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική βελτίωση σε πολλούς τομείς και ιδιαίτερα στα θέματα ασφάλειας , που η εταιρία έδωσε την μεγαλύτερη βαρύτητα στις 100 πρώτες ημέρες.

Το φθινόπωρο θα ξεκινήσουν τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Θα κατασκευαστεί ένας νέος τερματικός σταθμός του αεροδρομίου αυξάνοντας το συνολικό μέγεθος του αεροδρομίου κατά 24%, ενώ θα ανακαινιστεί ο υπάρχον τερματικός σταθμός.

Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθούν σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν: 27% αύξηση των σταθμών Check-in, 50% αύξηση των ζωνών ασφαλείας και 33% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών.

Συγκεκριμένα:

· Νέος Τερματικός Σταθμός

· Επέκταση τερματικού σταθμού κατά 10.294 m2 και ανακαίνιση του υπάρχοντος τερματικού σταθμού

· Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για τον έλεγχο των αποσκευών

· Ανακαίνιση και αναβάθμιση του πυροσβεστικού σταθμού

· Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών

· Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης-απογείωσης στάθμευσης αεροσκαφών

· Αύξηση των σταθμών Check-in (από 22 σε 28)

· Αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 9 σε 12)

· Αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 6 σε 8)».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας