Την λήψη έκτακτων μέτρων για την στήριξη του τουρισμού «αφού τίποτα εδώ δεν είναι το ίδιο με την άλλη Ελλάδα» ζητά με επιστολή της στον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και κοινοποίηση σε αρκετούς υπουργούς η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου.

Ακολουθεί η επιστολή:

«Με δεδομένα:

α) Ο συνολικός ετήσιος ΦΠΑ Φυσικών και Νομικών Προσώπων, των ετών μέχρι και το 2015, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, να μην υπερβαίνει το 0,5% του αντίστοιχου Χώρας και του 2016 να συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο, λόγω της δραματικής μείωσης εισοδημάτων, τζίρων, απασχόλησης κ.ά, αλλά και του εξαιρετικά μικρού μεγέθους επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων στην Περιφέρειά μας,

β) Τις εδώ και 10ετίες, παθογένειες και στρεβλώσεις, με τις γνωστές μειονεξίες, ιδιαιτερότητές μας και σε σχέση με άλλες Περιφέρειες και Προορισμούς

γ) Την ΕΚΤΑΚΤΗ κατάσταση που βιώνουμε, λόγω δημοσιονομικής προσαρμογής και Μεταναστευτικού, για την οποία απαιτούνται κατεπείγοντα, έξυπνα, ΕΚΤΑΚΤΑ μέτρα (που μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει)

δ) Το από 4.2.2016 Ψήφισμα της Ε.Ε. για την κατάσταση στα νησιά

ε) Την Αρχή της Αναλογικότητας κι Ανταποδοτικότητας και

Στ) Τη δυνατότητα / δικαίωμα της Χώρας να ζητήσει παρέκκλιση απ’ τη Συνθήκη Προσχώρησής της (ως ενιαίας οντότητας, νησιωτικής και χερσαίας) στην τότε ΕΟΚ το 1979, λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής και του Μεταναστευτικού

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε

Για την προσφυγόπληκτη, ακριτική, νησιωτική ΒορειοΑιγαιοΠελαγήτικη εσχατιά της Ε.Ε. και της Χώρας μας, διαφορετική (όχι οριζόντια) μεταχείριση απ’ τις άλλες Περιφέρειες / Προορισμούς, πέραν των αυτονόητων, που δικαιούμαστε άλλωστε, πρωτοβουλιών Πολιτείας / Αυτοδιοίκησης, για τη διαχείριση / αναστροφή της εικόνας και αποσυμφόρηση του Μεταναστευτικού, μ’ αναλογικό επιμερισμό του σ’ όλη τη Χώρα, μέχρι ν’ ανοίξουν τα σύνορά τους οι Χώρες – Μέλη της Ε.Ε.

Ειδικώτερα:

Α) Για μεν τη Λέσβο και επί του πρακτέου, είμαστε περισσότερο από βέβαιοι ότι με την (άμεση) διάθεση από μέρους της Πολιτείας / Αυτοδιοίκησης ποσού 250.000 ευρώ, θα εξασφαλισθούν αφ’ ενός τρεις (3) εβδομαδιαίες πτήσεις για το 2017 Χαμηλού Ναύλου (των 185 θέσεων ανά πτήση, μ’ εγγυημένη πληρότητα 85%, για διάστημα περίπου 30 εβδομάδων) και αφ’ ετέρου 3ετής Προγραμματική Σύμβαση (2017 – 2019), μ’ εξειδικευμένη εταιρεία στο Project and Crisis Management και με τη Marketing Greece στο Marketing, συμβάλλοντας ενεργά στην αναστροφή της αρνητικής μας εικόνας / ψυχολογίας / κλίματος στην Αγορά, όσο και στην άρση των δυσμενέστατων συνεπειών του 2016. Επίσης για τους ίδιους λόγους θεωρείται επιβεβλημένη η ακτοπλοϊκή μας επανασύνδεση, σ’ ετήσια βάση, με τη Θεσσαλονίκη, αφού η Βόρεια Ελλάδα (απ’ τη Θεσσαλία και πάνω) αποτελεί το ζωτικό μας Χώρο προέλευσης τουριστών (ιδιαίτερα Ελλήνων).

Β) Για το σύνολο δε των δεινοπαθούντων προσφυγόπληκτων νησιών της Π.Β.Α. κι ανάλογα με το βαθμό που έχουν πληγεί, επιβάλλεται η εκ των προτέρων άμεση λήψη ενεργητικών πρωτοβουλιών / μέτρων και θεσμικών, αντί της συνήθους πρακτικής, της εκ των… υστέρων (καθυστερημένης) λήψης τους, που και (αρκούντως) αποτελεσματικά δεν είναι και το … «λογαριασμό» αναίτια και περισσότερο ανεβάζουν, στέλνοντάς τον στους  Κυβερνώντες κι εκείνοι πάλι πίσω …σ’ εμάς!

Ως τέτοια μέτρα προτείνονται:

1.Επιστροφή των σημερινών συντελεστών ΦΠΑ, στους αντίστοιχους του Σεπτεμβρίου 2015.

2.ΕΞΑΙΡΕΣΗ, απ’ το σχεδιαζόμενο να ισχύσει από 1.1.2018, επαχθές για τους τζίρους μας, τέλους διανυκτέρευσης.

3.Κινητροδότηση, π.χ. με χρηματοδότηση συνδιαφήμισης – ανάλογης Ανταγωνιστριών μας Χωρών – Ακτοπλοϊκών και κυρίωςΑεροπορικών Εταιρειών (Τακτικών, CHARTERS, Χαμηλού Ναύλου) / Τour Operators, που  επιλέγουν τα νησιά μας ως Τουριστικούς Προορισμούς, κλιμακούμενων των κινήτρων ανάλογα με τη συμβολή τους στην επιμήκυνση της Τουριστικής μας Περιόδου, στην αύξηση της κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης, στον αριθμό αφίξεων, στη μείωση των ναύλων τους κλπ.

4.Άμεση κατάργηση των πάσης φύσεως, επαχθών για τους τζίρους / εισοδήματα / μεγέθη μας, «χαρατσιών», όπως  π.χ. ΕΝΦΙΑ, καθώς και του συνόλου των μη συμβατών με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο αντιπαραγωγικών υπέρ τρίτων επιβαρύνσεων, αυξάνοντας τους λογαριασμούς, όπως π.χ. της ΔΕΗ 2 & 3 και 5 & 7 φορές.

5.Μείωση (τουλάχιστον κατά 50%) των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών (κυρίως αυτών), παραβόλων, Προστίμων, Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων, Ναύλων κ.ά, μ’ απόλυτη αντιστοίχισή τους στην πλουτοδοτική φέρουσα ικανότητά μας. – Αρχή της Αναλογικότητας, άρθρο 25 του Συντάγματος.

6.Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες / προγράμματα, με ειδική «προνομιακή»  μεταχείριση, δίχως ρήτρες τζίρων, απασχόλησης, τήρησης όρων μακροχρόνιων υποχρεώσεων, χιλιομετρικής απόστασης (π.χ. των 80 χλμ στον Κοινωνικό Τουρισμό κ.ά.) καθώς και κριτήρια επιλεξιμότητας, που να μην παραγνωρίζουν τη δραματική κατάσταση στην οποία περιήλθαμε (όπως π.χ. στο σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχείρησης).

7.Άμεση καταβολή αποζημιώσεων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων κι Επαγγελματιών του Τουρισμού, καθώς και στους μη προσληφθέντες πέρυσι εργαζομένους τους, ανάλογης των αποδεδειγμένων  απωλειών τους το 2016 , σε σχέση με το 2015 (ή και το 2014) κι εξυγίανση της Αγοράς, με περιορισμό των κακοπληρωτών / μπαταχτσήδων, για να μπορούμε να εισπράττουμε και να πληρώνουμε .

8.Μεταφορά της Π.Β.Α. απ’ την ΔΕΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ του ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ – που σήμερα είναι μαζί με τις Περιφέρειες ….Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου – στην ΠΡΩΤΗ ΖΩΝΗ.

9.Θεσμική κατοχύρωση στενής / συνεχούς συνεργασίας Δημοσίου, Αυτοδιοικητικού κι Ιδιωτικού Τομέα, μ’ εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης αμφίδρομης ισχύος μεταξύ τους σ’ όλα και στα πλαίσια του Ν4179(ΦΕΚ 175/Α΄/2013) με πρόβλεψη (εν όψει και του νέου υπό διαβούλευση πλαισίου του «Καλλικράτη»), ειδικής, απ’ ευθείας σοβαρής χρηματοδότησης των Δήμων, μ’ ενίσχυση των αρμοδιοτήτων τους (Αρχή της Επικουρικότητας),  και στελέχωση των Δ/νσεών τους Τουρισμού  (και της Περιφέρειας) μ’ εξειδικευμένο προσωπικό, ενθαρρύνοντας συγχρόνως συνεργασίες τους, με ειδικούς και υψηλού Know How εξωτερικούς συνεργάτες / εταιρείες, καθιερώνοντας παράλληλα FAST TRUCK και ONE STOP SHOP διαδικασίες, σ’ όλο το φάσμα των σχέσεων Πολιτείας / Αυτοδιοίκησης με τους Πολίτες (πλήττοντας άμεσα την Εθνοκτόνο Γραφειοκρατία, Μητέρα των δεινών μας) και το θεσμό του Destination Management Organization (DMO) ανά νησί.

10.Τέλος, ίσως η  πιλοτική εφαρμογή  μιας «άτυπης» Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης, π.χ. στην πολύπαθη Λέσβο, να ήταν η λύση στο δια-χρονο-χωρικό μας πρόβλημα, με το μικρότερο δυνατό κόστος και συνέπειες, τόσο για μαςκαι τη Χώρα μας, όσο και για την Ε.Ε.!

Υ.Γ.: Υστερόγραφα, άποψή μας, που επιβεβαιώνεται απ’ την πράξη και διεθνή εμπειρία, είναι ότι η παροχή π.χ. 1 ευρώ ή κινήτρου / διευκόλυνσης / ελάφρυνσης ή εφαρμογή Αναπτυξιακού Προγράμματος, σ’ έναν ήδη ανεπτυγμένο, με υψηλή αναγνωρισιμότητα, Τουριστικό κι όχι μόνο Προορισμό, αποδίδει και τον ωφελεί πολλαπλάσια, απ’ ό,τι το μη ανεπτυγμένο, όπως κι η επιβολή επιβάρυνσης / χαρατσιού  στον ανεπτυγμένο τον πλήττει λιγότερο, «απορροφώντας» την / το ευκολότερα και γρηγορότερα, σ’ αντίθεση με τον μη ανεπτυγμένο που η αφαίρεση παροχής ή στέρηση κινήτρου / αναπτυξιακού Προγράμματος ή η επιβολή επιβάρυνσης τον ζημιώνει πολύ περισσότερο – αδυνατώντας να «προσαρμοσθεί» δίχως συνέπειες – διευρυνόμενου του μεταξύ τους χάσματος – καθιστώντας τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους – (συμμετέχοντας ισότιμα μεν στις υποχρεώσεις, αλλά άνισα στις απολαβές τους)   μοντέλο που συντηρείται μέχρι και σήμερα – παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες και «φιλότιμες» προσπάθειες της Ε.Ε. και της Χώρας μας (κόντρα στην Κοινωνική Συνοχή και Οικονομική Σύγκλιση, κατακτήσεις του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου), που θα διαπίστωναν οι Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς Οργανισμοί και Θεσμοί, αν είχαμε την τύχη να μας επισκεφθούν και ιδίοις όμμασι να δουν και να βιώσουν από κοντά την καθημερινότητά μας.»

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας