Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προκήρυξε δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων τουλάχιστον 2 Αστέρων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών του Πανεπιστημίου στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 47.000 ευρώ με ΦΠΑ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί μέσω της Διαδικτυακή Πύλης www.promitheus.gov.gr. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών έχει ορισθεί η Παρασκευή 29 Οκτωβρίου και ώρα 20:00 ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 12:00.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, πρέπει να κατατεθεί από τους συμμετέχοντες, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2%, της προϋπολογισθείσας αξίας των προσφερόμενων υπηρεσιών εκτός ΦΠΑ.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας