Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού προκήρυξε διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή, διακόσμηση, εξοπλισμός, αποξήλωση και απομάκρυνση από τον εκθεσιακό χώρο – μετά το πέρας της έκθεσης – του περιπτέρου ΕΟΤ στη διεθνή έκθεση Τουρισμού IFTM TOP RESA η οποία θα διεξαχθεί από 26 έως 29 Σεπτεμβρίου  στο Παρίσι».

Ο προϋπολογισμός του έργου φθάνει μέχρι το ποσό των 67.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη που θα προκύψει μετά την ανάθεση του έργου θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΕΟΤ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, Αναστασίου Τσόχα 7, ΤΚ 115 21, Αμπελόκηποι, Αθήνα, Διεύθυνση Διοικητικού,– ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (ισόγειο), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουλίου  και ώρα 12:00.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας