Άνοιξε και πάλι η πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις που έλαβαν ενίσχυση μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ώστε να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να διορθωθούν τυχόν λάθη ή να γίνουν διορθώσεις που χρειάζονται και να μην υποχρεωθούν να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού.

Η νέα κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει ότι εάν μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 30ής Δεκεμβρίου 2022 προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 9, η παράταση του πρώτου εδαφίου θεωρείται ως μη χορηγηθείσα και εφαρμόζεται το άρθρο 6 του ν. 4978/2022 (Κ.Ε.Δ.Ε.) επί του ποσού που βεβαιώθηκε μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022, τότε από 1 Δεκεμβρίου 2022 θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό που έλαβαν. Μάλιστα θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2023, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, ενώ επιβαρύνεται με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Ωστόσο, προβλέπεται και δυνατότητα έκπτωσης 15% επί του επιστρεπτέου ποσού για την εφάπαξ καταβολή, μόνο όμως αν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022.

Ποσά που τυχόν ήδη καταβλήθηκαν, πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι επειδή αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων, τα πρόστιμα που αναρτήθηκαν πριν από έναν μήνα διαγράφονται ή τροποποιούνται κατά περίπτωση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας