Έσοδα – αφίξεις – φήμη σε άνοδο. Τα στατιστικά για τον ελληνικό τουρισμό και την πορεία του μας δίνουν θετικές ειδήσεις. Αφίξεις και έσοδα αλλά και τα στοιχεία των δεικτών ικανοποίησης πελατών, τόσο για τους προορισμούς όσο και για τα ξενοδοχεία σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό, σκιαγραφούν ένα πολύ θετικό σκηνικό.

Oι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις όσο και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ξεπέρασαν τα αντίστοιχα νούμερα του 2019 προ πανδημίας έτους-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2023, καταγράφηκαν 20,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, ξεπερνώντας τα επίπεδα του Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά +11,6%/+2,2 εκατ. Σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 η αύξηση υπολογίζεται σε +11%.

Αφίξεις ανά αεροδρόμιο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 5,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +1,3 εκατ./+29,5%. Ακολούθησε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης όπου καταγράφηκαν 1,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +327 χιλ./+20,9%. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου καταγράφηκε αύξηση +150 χιλ./+4,9%, ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 3,2 εκατ. και στο αεροδρόμιο των Χανίων οι αφίξεις ανήλθαν σε 1,3 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +102 χιλ./+8,6%. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 2,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +53 χιλ./+2,3%, στο αεροδρόμιο της Κω καταγράφηκαν 1,2 εκατ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +65 χιλ./+5,9% ενώ στο αεροδρόμιο της Καρπάθου καταγράφηκαν 88 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +3 χιλ./+3,4%. Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου καταγράφηκαν 521 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -31 χιλ./-5,6% και στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης καταγράφηκαν 685 χιλ. διεθνείς αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση –67 χιλ./-9,0%. Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,7 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση +125 χιλ./+7,9% και στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 947 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +81 χιλ./+9,4%.

Στο αεροδρόμιο του Ακτίου καταγράφηκαν 372 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +22 χιλ./+6,2% ενώ στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς η αύξηση ανήλθε σε +11 χιλ./+3,1% καθώς καταγράφηκαν 351 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Αύξηση κατά +18 χιλ./+8,3% καταγράφηκε στο αεροδρόμιο της Σκιάθου με τις αεροπορικές αφίξεις να ανέρχονται σε 237 χιλιάδες. Παρόμοια εικόνα και στα αεροδρόμια της Σάμου και της Καβάλας με την αύξηση σε +7 χιλ./+5,9% και +20 χιλ./+20,7% αντίστοιχα. Στην Καλαμάτα σημειώθηκε μείωση -23 χιλ./-15,9% . Αντίθετα στο αεροδρόμιο του Άραξου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 64 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +17 χιλ./+37,6%. Τέλος, στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 52 χιλ. παρουσιάζοντας αύξηση +7 χιλ./+15,7%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2023, στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 1,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -99 χιλ./-7,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του 2022. Στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν 186 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -6 χιλ./- 3,0%. Στη γεωγραφική ενότητα της Κρήτης, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4,5 εκατ. καταγράφοντας αύξηση κατά +252 χιλ./+6,0%. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 3,6 εκατ. σημειώνοντας αύξηση +121 χιλ./+3,5%. Τέλος, στη γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων καταγράφηκε αύξηση +238 χιλ./+7,6%, ενώ καταγράφηκαν 3,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Αφίξεις ανά αγορά

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά +18,4% και διαμορφώθηκε σε 22.649 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 19.126 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2022. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 13.828 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά +15,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά +22,6% και διαμορφώθηκε σε 8.822 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά +10,3%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά +27,7%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά +6,1% και διαμορφώθηκε σε 3.070 χιλ. ταξιδιώτες. Από τη Γαλλία η ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά +7,3% και διαμορφώθηκε σε 1.410 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά +0,3% και διαμορφώθηκε σε 3.016 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά +44,9% σε 938 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά -5,0% και διαμορφώθηκε σε 26 χιλ. ταξιδιώτες.

Εισπράξεις

Όπως στις αφίξεις έτσι και σε επίπεδο εισπράξεων εντυπωσιακή άνοδο παρουσίασε η αγορά των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά +24,5% και διαμορφώθηκαν στα 938 εκατ. €. Γενικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2023, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά +15,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα 14.663 εκατ. €. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά +9,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.155 εκατ. €, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά +21,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.104 εκατ. €.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 6.519 εκατ. €, αυξημένες κατά +9,7%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν αύξηση κατά +10,1% και διαμορφώθηκαν στα 1.637 εκατ. €. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά +1,1% και διαμορφώθηκαν στα 2.346 εκατ. €, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά +14,3% και διαμορφώθηκαν στα 1.136 εκατ. €. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά +4,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.360 εκατ. ευρώ.

Οδικές Αφίξεις

Οι οδικές αφίξεις πάρα την αύξηση που παρουσιάζουν δεν καταφέρνουν να φθάσουν στα επίπεδο του 2019. Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023 έναντι του 2022, παρουσιάζεται αύξηση κατά +35,7%/+2,4 εκατ. οδικές αφίξεις και μείωση -12,3% σε σχέση με το 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας