Περίβολας

Σε μια σημαντική πρωτοβουλία προχώρησε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, η οποία έχει στο επίκεντρο την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της χώρας. Συγκεκριμένα μετά τη σχετική υπογραφή σήμερα από τον υπουργό, πρόκειται να συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας στο Υπουργείο Τουρισμού, αντικείμενο της οποίας θα είναι ο σχεδιασμός του οδικού χάρτη με στόχο τη δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου για την επίτευξη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. 

Η Ομάδα Εργασία, θα αποτελείται από επτά υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Τουρισμού, από ειδικούς  και καθηγητές Πανεπιστημίου. Το έργο που καλείται να διεκπεραιώσει είναι:

  1. Η αποτύπωση της διεθνούς εμπειρίας αναφορικά με το πλαίσιο ανάπτυξης του Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης.
  2. Η κατάθεση πρότασης για τη δημιουργία συστήματος καταγραφής και πληροφόρησης με βάση δευτερογενή δεδομένα και δείκτες που θα αποτυπώνουν τα βασικά τουριστικά μεγέθη και τη διαχρονική εξέλιξή τους.
  3. Η καταγραφή και η διερεύνηση τουριστικών και άλλων δεδομένων, που θα επιτρέπουν την ανάλυση τάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων διαχείρισης και προβολής του προορισμού «Ελλάδα» σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο.
  4. Η εκπόνηση σχεδίου για τον εντοπισμό των περιοχών που πληρούν τα κριτήρια για τη δημιουργία χωρικών Παρατηρητηρίων σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για τα Παρατηρητήρια του Βιώσιμου Τουρισμού.
  5. Η διατύπωση ενδεικτικών προτάσεων και κατευθύνσεων για την υλοποίηση του οδικού χάρτη δημιουργίας συστημάτων πληροφόρησης, με στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και το μετασχηματισμό των τουριστικών προορισμών της χώρας.

Με βάση το σχεδιασμό που έχει γίνει η Ομάδα Εργασίας θα έχει ολοκληρώσει τις εργασίες της έως τις 28 Φεβρουαρίου για τις 4 από τις 5 δράσεις και έως τις 13 Απριλίου για την τελευταία. Τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας που ανέλαβε το Υπουργείο Τουρισμού, αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη τουριστικών περιοχών, αλλά και στον εντοπισμό δυνατοτήτων για την ανάδειξη νέων προορισμών όπου είτε δεν υπάρχει, είτε είναι χαμηλή η τουριστική κίνηση. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας