Ευρωπαϊκής Τουριστικής Πολιτικής

Η επιδίωξη ολοκληρωμένης Ευρωπαϊκής Τουριστικής Πολιτικής βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου με τα σωματεία Ευρωπαϊκό Τουριστικό Μανιφέστο και Παγκόσμιο Ταξιδιωτικό και Τουριστικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, τις κοινές προτάσεις τους για το μέλλον του Ευρωπαϊκού τουρισμού, τις βάσεις στις οποίες πρέπει να κινηθεί, τις μέριμνες που οφείλει να λάβει υπόψη του, αλλά και τη σημασία που πρέπει να του δίνεται εκ μέρους του συνόλου των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασαν στον, Αντόνιο Ταγιάνι, το Ευρωπαϊκό Τουριστικό Μανιφέστο για την Ανάπτυξη και την Εργασία σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Ταξιδιωτικό και Τουριστικό Συμβούλιο.

Απώτερος σκοπός των δύο σωμάτων είναι να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή τουριστική πολιτική, την οποία θα εφαρμόζουν το σύνολο των κρατών-μελών.

Παράλληλα, όπως επισημάνθηκε, απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση προκειμένου να δομηθούν και να εφαρμοστούν αποτελεσματικές πολιτικές περί του τουρισμού, οι οποίες με τη σειρά τους θα λαμβάνουν υπόψη τους πολλαπλούς παράγοντες της εν λόγω βιομηχανίας, καθώς επίσης και μια ευρεία γκάμα από stakeholders που εμπλέκονται άμεσα ή επηρεάζονται από τον ίδιο τον τουρισμό.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως σε αυτές τις προτάσεις αντανακλάται ένα πλαίσιο ιδεών, παρατηρήσεων και σκέψεων αναφορικά με το πώς και σε ποιο βαθμό ο τουρισμός συμβάλει τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και προς ποια κατεύθυνση οφείλει να κινηθεί η δόμηση της μελλοντικής τουριστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται πως τα δύο σώματα πρότειναν στο Ευρωκοινοβούλιο να διαθέσει ένα ποσό της τάξεως των 300 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία και θα κατευθυνθούν για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, αποτελώντας μέρος του προϋπολογισμού για την μοναδική αγορά στα πλαίσια του πολυετούς οικονομικού πλαισίου στήριξης για την χρονική περίοδο 2021 έως και 2027.

Υπογραμμίζεται, πως με βάση στατιστικά στοιχεία που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας εκ μέρους του Παγκόσμιου Ταξιδιωτικού και Τουριστικού Συμβουλίου, αποδεικνύεται περίτρανα η σημαντική συνεισφορά του εν λόγω κλάδου στην οικονομική ανάπτυξη της Κοινότητας.

Συγκεκριμένα, η τουριστική και εν γένει ταξιδιωτική βιομηχανία «γεννά» (άμεσα, όσο και έμμεσα) το 10,3% του συνολικού ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 χωρών-μελών, απασχολώντας περισσότερα από 27,3 εκατομμύρια άτομα, ενώ οι επισκέπτες-τουρίστες προσθέτουν έσοδα της τάξεως των €400 δισεκατομμυρίων ευρώ, ετησίως!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας