τουριστικά λεωφορεία

Η εξομοίωση των τεχνικών προδιαγραφών του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος των Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. με το ηλεκτρονικό σήμα των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και η διασύνδεση των ηλεκτρονικών συστημάτων των φορέων χορήγησης για το κάθε είδος οχήματος προκειμένου να καταστεί εφικτός ο αποτελεσματικότερος καθ’ οδόν έλεγχος από τις δημόσιες αρχές με κοινές συσκευές ελέγχου και για τα δύο είδη οχημάτων Δ.Χ αποτελούν τις βασικές παραμέτρους των αλλαγών που αφορούν την υποχρέωση εφοδιασμού των τουριστικών λεωφορείων ΔΧ με το Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμο Σήμα.

Στη σχετική υπ’ αριθμ. Γ456/ΟΙΚ.8061/487/2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κυρίου Σπίρτζη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (476-17/2/2017, ΤΕΥΧΟΣ Β) προβλέπονται επίσης τα εξής:

Ανατρέπεται ο προηγούμενος σχεδιασμός του Υπουργείου Μεταφορών σύμφωνα με τον οποίο το ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα είναι αορίστου διαρκείας, καθώς σύμφωνα με την νέα ΥΑ το ΗΑΣ έχει «μέγιστη διάρκεια ισχύος τα τέσσερα (4) έτη». Οι ιδιοκτήτες των τουριστικών λεωφορείων είναι υποχρεωμένοι να ανανεώνουν το ηλεκτρονικό σήμα κατά την λήξη του. Παράλληλα προβλέπεται ότι «..για τα ηλεκτρονικά αναγνώσιμα σήματα …των Τ.Λ.Δ.Χ. τα οποία έχουν χορηγηθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και εμφανίζονται ενεργά («έγκυρα»), η προθεσμία της υποχρέωσης αντικατάστασης τους, σύμφωνα με το άρθρο 1, λήγει με το πέρας της τετραετίας από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας..», δηλαδή στις 17/2/2021.

Λόγω του περιορισμού της διάρκειας ισχύος του σήματος περιορίζεται αντίστοιχα και το κόστος προμήθειας/ανανέωσής του.

Η ΓΕΠΟΕΤ καλεί όσους ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων δεν το έχουν πράξει ήδη να προσέλθουν άμεσα στην Ομοσπονδία για την προμήθεια του Ηλεκτρονικά Αναγνώσιμου Σήματος, καθώς η παράταση που χορηγήθηκε είναι μόλις τεσσάρων μηνών και ισχύουν όπως και προηγουμένως οι διοικητικές και χρηματικές ποινές –αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας, χρηματικό πρόστιμο 500 Ευρώ- σε περίπτωση ελέγχου μετά το πέρας της προθεσμίας.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας