Η TripAdvisor ενθαρρύνει την καταγγελία πληρωμένων κριτικών

Η TripAdvisor ενθαρρύνει την καταγγελία πληρωμένων κριτικών αποδεικνύοντας ότι είναι στο πλευρό της δικαιοσύνης για την εξυγίανση και κάθαρση της φήμης της.

Συγκεκριμένα μετά την πρώτη καταδίκη για πληρωμένες κριτικές η TripAdvisor προτρέπει ξενοδοχεία και ταξιδιωτικές επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα της, να αναφέρουν εάν έχουν προσεγγιστεί από εταιρείες, που αναλαμβάνουν να δημοσιεύουν ψευδείς θετικές κριτικές και να προχωρούν σε νομικές ενέργειες.

Ο διευθύνων σύμβουλος μάλιστα Steve Kaufer έχει επικοινωνήσει με επιχειρήσεις αυτή την εβδομάδα, ζητώντας να συμμετάσχουν στη «συνεχιζόμενη καταπολέμηση της απάτης με τις ψευδείς κριτικές» όπως αναφέρει στο TripAdvisor.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ακόμα δεν έχει κοπάσει ο σάλος που προκλήθηκε όταν ο ιδιοκτήτης μιας παράνομης επιχείρησης που πωλούσε ψεύτικες κριτικές στην Ιταλία καταδικάστηκε σε εννέα μήνες φυλάκιση και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους περίπου  8.000€ για έξοδα και ζημίες. Το TripAdvisor δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που είδε τους νόμους να επιβάλλονται για να εξασφαλίσουν ποινική καταδίκη. «Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίξαμε τη δίωξη αυτής της παράνομης επιχείρησης μοιραζόμενη τα αποδεικτικά στοιχεία αποδεικτικών στοιχείων από την εσωτερική μας ομάδας κατά της απάτης και μέσω της υποστήριξης του Ιταλού νομικού μας συμβούλου», ανέφερε ο Kaufer σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στην πλατφόρμα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας