Ο Δήμος Καλαμάτας διακηρύσσει ανοικτή δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση του δημοτικού κτηρίου «Βασιλικόν» του Δήμου Καλαμάτας ως ξενοδοχείου παραδοσιακού τύπου, με χρονική διάρκεια μίσθωσης 25 έτη.

Το «Βασιλικόν» βρίσκεται μεταξύ των οδών Αριστομένους, Πολυβίου και Σφακτηρίας και είναι διώροφο διατηρητέο κτήριο εμβαδού (μικτή επιφάνεια εισόδου Α΄ ορόφου, μεσοπατώματος, Α΄ ορόφου και δώματος) 413,96 τετραγωνικών μέτρων εντός οικοπέδου επιφάνειας 292,80τ.μ. και θα χρησιμοποιηθεί ως ξενοδοχείο παραδοσιακού τύπου.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική και θα διενεργηθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καλαμάτας, οδός Αθηνών 99, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (τιμή εκκίνησης) για τη μίσθωση του αναφερόμενου ακινήτου ορίζεται το ποσό των 680 ευρώ μηνιαίως. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ως κατωτάτου ετησίου μισθώματος πρώτης προσφοράς, ήτοι 816,00 €. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στον Δήμο Καλαμάτας. Επιπλέον, ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει και αξιόχρεο εγγυητή για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του συμφωνητικού μίσθωσης.

Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής, πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης .

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας (τηλ. 27213 60840-841).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας