Υπεγράφη σήμερα, Δευτέρα 11/09/2023, στις εγκαταστάσεις του ΜΑΙΧ, Μνημόνιο Συνεννόησης (Memorandum of Understanding, MoU) μεταξύ του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ), του Δήμου Γαύδου και της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) (μέσω της Ομάδας Ειδικών για τα Μεσογειακά Φυτά, IUCN-SSC/MPSG).

Κύριος στόχος της συμφωνίας είναι η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των δύο διεθνών οργανισμών και του Δήμου Γαύδου που θα ενισχύσει τη διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, καθώς και μηχανισμούς χρηματοδότησης για μελέτες για περιβαλλοντικά θέματα στο νησί της Γαύδου.

Σκοπεύει, επίσης, να αναπτύξει και να εφαρμόσει κατάλληλα προγράμματα και έργα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και να συνεργαστεί, να συμμετάσχει και να υποστηρίξει ειδικές εκδηλώσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Επιδιώκει επίσης συνεργασία για τη διατήρηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του νησιού και με άλλες αρμόδιες αρχές, όπως η Εφορεία Αρχαιοτήτων της περιοχής, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και η Περιφέρεια Κρήτης.

Τέλος, θα έχει ως στόχο την υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων σε σχέση με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με αποδέκτες τον Δήμο Γαύδου και τους Αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης του νησιού.

Η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (International Union of Conservation of Nature – IUCN), ιδρύθηκε το 1948, με σκοπό τη διατήρηση των ειδών και την προστασία της φύσης, έχει έδρα στο Gland της Ελβετίας και εκδίδει τον Ερυθρό Κατάλογο των Απειλούμενων ειδών του κόσμου (RedList). Η IUCN είναι πλέον το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό δίκτυο στον κόσμο, που αξιοποιεί τη γνώση, τους πόρους και την εμβέλεια περισσότερων από 1.400 οργανισμών μελών και 15.000 ειδικών. Η Ομάδα Ειδικών για τα Φυτά της Μεσογείου της IUCN συστάθηκε το 1995, και στοχεύει στην αξιολόγηση και παρακολούθηση των αλλαγών στη φυτική ποικιλότητα της Μεσογείου, στην ανάπτυξη, συντονισμό και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης για τη διατήρηση των φυτών και η ευαισθητοποίηση των υπευθύνων λήψης αποφάσεων και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τη βιώσιμη διατήρηση των φυτών και των οικοτόπων τους.

Το Μνημόνιο Συνεννόησης έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της Μονάδας Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών του ΜΑΙΧ, του Δήμου Γαύδου και Ομάδας Ειδικών για τα Μεσογειακά Φυτά (IUCN-SSC/MPSG) στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου που ολοκληρώθηκε επιτυχώς ‘Νησί της Γαύδου- Κρήτη – Αποκατάσταση εξαιρετικά απειλούμενων φυτών’, που ήταν ενταγμένο στο μεγαλύτερο έργο με τίτλο “Μεσογειακή νησιωτική συλλογικότητα: Συνεργασία για την προστασία της φύσης στα νησιά της Μεσογείου”, στο οποίο συμμετείχαν 25 φορείς, Ινστιτούτα, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Δήμοι και άλλοι φορείς από όλη την Μεσόγειο.

Εκ μέρους της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης, συνυπέγραψε ως Πρόεδρος της IUCN/SSC/MPSG, ο Dr Bertrand de Montmollin, εκ μέρους του Δήμου Γαύδου η Δήμαρχος κ. Λίλιαν Στεφανάκη και εκ μέρους του ΜΑΙΧ, ο Διευθυντής κ. Γεώργιος Μπαουράκης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας