Πρόχειρο διαγωνισμό για την «Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση ITB του Βερολίνου», με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ, διακηρύσσει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την 13 /01/2017 ηµέρα Παρασκευή στη Ρόδο, Τµήµα Προµηθειών ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.

Ώρα παραλαβής των προσφορών του διαγωνισµού ορίζεται η 11.00΄ πρωινή της ηµέρας αυτής.

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας