Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, απηύθυνε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε πιστοποιημένο εκτιμητή του έργου εκτίμησης της αξίας μηνιαίου μισθώματος ως τιμή εκκίνησης σε διαγωνισμούς για την εκμίσθωση αναψυκτηρίων του Ταμείου.

Ο προεκτιμώμενος προϋπολογισμός της ανάθεσης ανέρχεται έως το ποσό των 22.320 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τις 19/04/2017 και ώρα 12.00. Πρόκειται για ανάθεση υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Αντικείμενο της εργασίας είναι η παροχή υπηρεσιών εκτίμησης – μετά από έρευνα και μελέτη – επί των τιμών εκκίνησης που δύνανται να αποτελέσουν αφετηρία στους διαγωνισμούς εκμίσθωσης αναψυκτηρίων του ΤΑΠ και συγκεκριμένα των ευρισκομένων στους αρχ. Χώρους /μουσεία : Αρχαιολογικός Χώρος Μήθυμνας, Αρχ/κός Χώρος Δήλου, Αρχ/κός Χώρος Δίου, Βυζαντινού & Χριστιανικού Μουσείου, Λουτρά Παραδείσου, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, Νομισματικού Μουσείου, Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Αναψυκτήριο Βράχου Ακρόπολης, Αναψυκτήριο Λόφου Κολωνού, Αναψυκτήριο Κάστρου Ιωαννίνων, Αναψυκτήριο Παλαιού Φρουρίου Κέρκυρας, Αναψυκτήριο Αδριανού, Αρχ/κού Χώρου Μεσσήνης, Μουσείο Ρόδου, Αρχ/κού Χώρου Μαλλίων, Αρχ/κού Χώρου Ολυμπιείου, Αρχ/κού Χώρου Βραυρώνας, Αρχ/κού Μουσείου Θήβας, Αρχ/κού Χώρου Μεσσήνης, Ασχ/κού Ανακτόρου Νέστορος.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας