Προχωρούν οι διαδικασίες από τον Δήμο Αθηναίων για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Έξυπνης Γειτονιάς».

Το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Έξυπνης Γειτονιάς» στοχεύει στην εγκατάσταση συστημάτων και εφαρμογών «έξυπνων πόλεων», καθώς και στην ανάπτυξη υποδομών παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε δημόσιους χώρους και σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου με σκοπό τη δημιουργία τουλάχιστον ενός έξυπνου κοινόχρηστου χώρου – Smart Space – σε κάθε μια από τις 129 γειτονιές της Αθήνας. Μέσω των αισθητήρων και των συστημάτων που θα εγκατασταθούν, κάθε γειτονιά θα αποτελέσει έναν έξυπνο κόμβο συλλογής και διάθεσης δεδομένων σχετικά με τη ζωή στην πόλη.

Οι εφαρμογές που θα υλοποιηθούν θα αφορούν δεδομένα όπως οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε «έξυπνη γειτονιά», ενώ παράλληλα θα αναπτυχθούν εφαρμογές και εργαλεία συμμετοχικότητας και υποβολής προτάσεων των δημοτών και των κατοίκων για τη συν-διαμόρφωση των πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων σε θέματα καθημερινότητας. Το ολοκληρωμένο σύστημα αποτελείται από εφαρμογές που προωθούν τους στρατηγικούς στόχους της ευφυούς διακυβέρνησης και της ανθεκτικότητας (π.χ. η δημιουργία επιχειρησιακής εικόνας), αλλά και της συμμετοχικότητας καθώς θα επιτρέψει τη συμμετοχή των πολιτών στη συνδιαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων της γειτονιάς τους.

Μέσω των αισθητήρων και των συστημάτων που θα εγκατασταθούν κάθε μια από τις γειτονιές θα μετατραπεί σε έξυπνο κόμβο συλλογής και διάθεσης δεδομένων σχετικά με τη ζωή στην πόλη, ενώ παράλληλα η δημιουργία και λειτουργία της έξυπνης γειτονιάς θα παρέχει μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία, σε πολίτες, επισκέπτες και επιχειρήσεις αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Οι εφαρμογές που θα υλοποιηθούν σε συνδυασμό με τα συστήματα αισθητήρων θα αφορούν δεδομένα όπως οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε «έξυπνη γειτονιά», δεδομένα επισκεψιμότητας στις περιοχές, συνθήκες ασφάλειας και παρεχόμενες υπηρεσίες περιήγησης επισκεπτών και ενημέρωσης κατοίκων και δημοτών, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθούν εφαρμογές και εργαλεία συμμετοχικότητας και υποβολής προτάσεων των δημοτών και των κατοίκων για τη συν-διαμόρφωση των πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων για θέματα της καθημερινότητάς τους.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας