Ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση της σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου/Ακαδημίας Τουρισμού συστάθηκε και συγκροτήθηκε στο υπουργείου Τουρισμού.

Αναλυτικά, έργο της Ομάδας Εργασίας θα είναι η εξέταση της δυνατότητας αλλά και της σκοπιμότητας σύστασης ενός νέου Ν.Π.Δ.Δ./Ακαδημίας Τουρισμού, στο οποίο θα ενταχθούν οι Σχολές αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού.

Η Ομάδα Εργασίας πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της και να υποβάλλει σχετικό πόρισμα έως 31-05-2024.

Τα μέλη της Ομάδας έχουν ως εξής:

1. Χαράλαμπος Κοκκώσης, μετακλητός υπάλληλος στο Ιδιαίτερο Γραφείο της Υπουργού Τουρισμού, ως Συντονιστής.

2. Βασιλική Κουτσούκου, Δ/ντρια του Γραφείου της Υπουργού Τουρισμού, ως μέλος.

3. Σπυρίδων Παρθένης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης, ως μέλος.

4. Ελένη Νικολάου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ως μέλος.

5. Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Καλής Νομοθέτησης, της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής Νομοθέτησης, ως μέλος.

6. Χαρίλαος Σωτηρόπουλος, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών-Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως μέλος.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Παναγιώτα Τσιριγώτη, υπάλληλος του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικού.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλούμε εισάγετε το σχόλιο σας
Παρακαλούμε εισάγετε το όνομά σας